Kurser Y

Alla kurser år 1-3 för Y. För officiell information se studieinfo.
* betyder att kursen går över flera perioder.

År 1

HT0
TATB01 Matematisk grundkurs *

HT1
TATA40 Matematiska utblickar frivillig *
TATA24 Linjär algebra *
TATB01 Matematisk grundkurs *
TFYY51 Ingenjörsprojekt *
TSEA51 Digitalteknik

HT2
TATA40 Matematiska utblickar frivillig *
TATA24 Linjär algebra *
TATA41 Envariabelanalys 1
TFYY51 Ingenjörsprojekt *


VT1
TATA40 Matematiska utblickar frivillig *
TGTU96 Hållbar studiesituation frivillig *
TATA42 Envariabelanalys 2
TDDE44 Programmering, grundkurs *
TFYA81 Oscillationer och mekaniska vågor
TBMT32 Medicintekniska utblickar valbar *
TFFM12 Fysikaliska utblickar valbar *
TSIT04 Matematisk kommunikation valbar *

VT2
TATA40 Matematiska utblickar frivillig *
TGTU96 Hållbar studiesituation frivillig *
TATA43 Flervariabelanalys
TDDE44 Programmering, grundkurs *
TFYA84 Optik - teori och tillämpning
TBMT32 Medicintekniska utblickar valbar *
TFFM12 Fysikaliska utblickar valbar *
TSIT04 Matematisk kommunikation valbar *


År 2

HT1
TANA21 Beräkningsmatematik
TATA44 Vektoranalys
TSRT04 Introduktionskurs i Matlab
TSTE05 Elektronik och mätteknik *
TATA34 Analys, överkurs för extra intresserade - (går oficiellt termin 7)*

HT2
TATA45 Komplex analys
TMME12 Mekanik del 1
TSTE05 Elektronik och mätteknik *
TATA34 Analys, överkurs för extra intresserade - (går oficiellt termin 7)*


VT1
TGTU63 Industrikunskap frivillig *
TAOP07 Optimeringslära grundkurs
TMME04 Mekanik del 2
TSEA28 Datorteknik Y *
TATA53 Linjär algebra, överkurs för extra intresserade - (går oficiellt termin 8) *

VT2
TGTU63 Industrikunskap frivillig *
TAMS14 Sannolikhetslära
TFYA13 Elektromagnetism 
TSEA28 Datorteknik Y *
TPTE06 Praktik valbar
TATA53 Linjär algebra, överkurs för extra intresserade - (går oficiellt termin 8)*


År 3

HT1
TGTU63 Industrikunskap frivillig
TAMS24 Statistisk teori, grk
TATA77 Fourieranalys
TDDC76 Programmering och datastrukturer *
TFYA43 Nanoteknologi valbar

HT2
TGTU63 Industrikunskap  frivillig *
TDDC76 Programmering och datastrukturer *
TFYA12 Termodynamik och statistisk mekanik
TSDT18 Signaler och system


VT1
TFYA73 Modern fysik I
TSRT12 Reglerteknik
TFYA75 Fysik kandidatprojekt obligatorisk/valbar *
TSEA56 Elektronik kandidatprojekt obligatorisk/valbar *
THEN18 Engelska valbar *

VT2
TFYA74 Modern fysik II obligatorisk/valbar
TFYA75 Fysik kandidatprojekt obligatorisk/valbar *
TSEA56 Elektronik kandidatprojekt obligatorisk/valbar *
TSKS10 Signaler, information och kommunikation obligatorisk/valbar
TEAE01 Industriell ekonomi, grundkurs valbar
THEN18 Engelska valbar *

Senast ändrad: 31 juli 2022 18:07 av Rasmus.
Öppnad av 252 användare.
Etiketter: Guiden