Y-sektionens studienämnd är ansvariga för att informationen på guiden är aktuell. Om du hittar någonting som inte stämmer kan du mejla SNY.

Budgetår


Institution

IDA

Examinator

Jody Foo

Schemablock

Heltermin

VT1: block 2
VT2: block 1

Huvudområden

Datateknik
Datavetenskap

Nivå

G1X

Tidsfördelning

8,0HP
Schemalagd tid: 66 timmar
Självstudietid: 147 timmar

SNY har ordet

Denna kurs är relativt ny och har bara funnits i ett par år. Man får lära sig programmeringens grunder i det mycket intuitiva språket Python, vilket ofta anses vara enkelt att ta till sig som nybörjare. Föreläsaren förutsätter inga tidigare kunskaper, så det är okej om man inte har programmerat förut även om det så klart kan vara en fördel. Ett tips är att spendera mycket tid på labbarna, så man verkligen tar till sig och behärskar grunderna vid kursens slut.

Kursutvärderingar

Logga in för att läsa kursutväderingar

Innehåll

 • Översiktlig introduktion till datavetenskap
 • Grunder i programmering: uttryck, grundläggande datatyper, variabler, funktioner och kontrollstrukturer, filhantering, filformat, moduler
 • Programspråket Python
 • Användning av öppna dataresurser från webben
 • Interaktiv och inkrementell programutveckling
 • Testnings- och felsökningsmetodik
 • Programmeringsparadigm: Funktionell, imperativ och objektorienterad programmering
 • Abstraktion: Data- och programabstraktion

Mål

Kursens syfte är att studenterna ska förvärva grundläggande kunskaper inom programmering och datavetenskap. Studenterna ska även utveckla grundläggande förmåga och färdigheter i att modellera och lösa problem med hjälp av programmering. Efter avslutad kurs ska studenterna kunna:

 • använda aktuella datorsystem för laborativ verksamhet
 • redogöra för grundläggande begrepp relaterade till datavetenskap, programmering och programspråk
 • lösa programmeringsrelaterade problem metodiskt med hjälp av ett interaktivt arbetssätt med implementering, testning och felsökning
 • konstruera abstraktioner med varierande grad av stöd i det underliggande programmeringsspråket
 • lösa programmeringsproblem genom att bryta ner det i delproblem
 • konstruera rekursiva och iterativa algoritmer

 

Examinationsmoment

DAT1 - 2,0 HP
Datortentamen (U, 3, 4, 5)
LAB1 - 3,0 HP
Grunder i programmering och användning av datorsystem (U, G)
LAB2 - 3,0 HP
Data- och programabstraktion/ intro till objektorientering (U, G)

Organisation

Kursen består av föreläsningar, lektioner och laborationer. Föreläsningar och lektioner behandlar begrepp och dess tillämpningar. På lektioner och laborationer övas förmåga och färdigheter att lösa programmeringsuppgifter. Kursens upplägg förutsätter hög studentaktivitet och självstudier utanför schemalagda tillfällen. Det rekommenderas att studenten har tillgång till egen bärbar dator under kursens gång.

Litteratur

Ordinarie litteratur

Böcker

 • Skansholm, Jan, (2019) Python från början. Studentlitteratur.
  ISBN: 9789144134932

Kompletterande litteratur

Böcker

 • Lutz, Mark, (2013) Learning Python 5. ed. Sebastopol, Calif. : O'Reilly, 2013
  ISBN: 9781449355739
 • Zelle, John M., (2010) Python programming : an introduction to computer science 2nd ed. Sherwood, Or. : Franklin, Beedle & Associates, 2010
  ISBN: 9781590282410
 • Zelle, John M., (2017) Python Programming : An Introduction To Computer Science Third Edition. Franklin, Beedle & Associates, 2017.
  ISBN: 9781590282755,1590282752

Rekommenderade förkunskaper

Elementär datorvana.

Påbyggnadskurser

Programmering och datastrukturer
TDDC76 - 8,0 HP - HT1 block 2, HT2 block 2

Kommentarer

Logga in för att kunna läsa och skriva kommentarer.