Y-sektionens studienämnd är ansvariga för att informationen på guiden är aktuell. Om du hittar någonting som inte stämmer kan du mejla SNY.

Budgetår


Institution

MAI

Examinator

Johan Thim
Tomas Sjödin
Ulf Janfalk
Lars Alexandersson

Schemablock

Halvtermin

VT1: block 1

VT1: block 2

VT2: block 2

VT2: block 3

Huvudområden

Matematik
Tillämpad matematik

Nivå

G1X

Tidsfördelning

6,0HP
Schemalagd tid: 64 timmar
Självstudietid: 96 timmar

SNY har ordet

Kursen har fått bra kritik och föreläsaren mycket bra omdöme för sitt engagemang med föreläsningar och extramaterial till kursen. Det är samma kurslitteratur som i Matematisk grundkurs och Envariabelanalys 1. Här fördjupas förståelsen för matematisk analys och man stöter på en del begrepp som för många är nya och därför till en början kan upplevas som lite tuffare att ta till sig, men när man väl har fått förståelse för kursen sitter det ofta och är användbart för framtida studier.

Kursutvärderingar

Logga in för att läsa kursutväderingar

Innehåll

Del I: Maclaurin- och Taylorutveckling

Taylors formel. Utveckling av elementära funktioner. Standardutvecklingar. Olika former på resttermen: ordo och Lagrange. Tillämpningar bland annat på beräkning av gränsvärden, undersökning av lokala extremvärden och feluppskattning vid approximationer.

Del II: Ordinära differentialekvationer och integralekvationer

Första ordningens linjära och separabla ekvationer. Integralekvationer. Linjära ekvationer av högre ordning med konstanta koefficienter.

Del III: Generaliserade integraler (G), numeriska serier (N) och potensserier (P)

G+N: Konvergensundersökningar och elementära uppskattningar. Absolutkonvergens.

N: Beräkning av vissa serier. Leibniz kriterium.

P: Konvergensradie och -intervall. Maclaurinserier. Beräkning av vissa potensserier. Differentialekvationer.

Del IV: Integraltillämpningar

Area av plana ytor. Kurvlängd. Volym av rotationskroppar. Area av rotationsytor.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • välja och tillämpa metoder på problem inom alla kursens delar I-IV, så som de beskrivs i kursinnehållet
  • redovisa och motivera lösningar av uppgifter inom kursinnehållet med hjälp av relevanta begrepp och tydliga resonemang

 

Examinationsmoment

TEN1 - 6,0 HP
Skriftlig tentamen (U, 3, 4, 5)
KTR1 - 0,0 HP
Frivillig digital kontrollskrivning (U, G)
KTR2 - 0,0 HP
Frivillig digital kontrollskrivning (U, G)
KTR3 - 0,0 HP
Frivillig digital kontrollskrivning (U, G)
KTR4 - 0,0 HP
Frivillig digital kontrollskrivning (U, G)

Examination

Lars Alexandersson (I, Ii)
Ulf Janfalk (M, DPU, EMM)
Tomas Sjödin (Y, Yi, MED, Mat, FRIST)
Johan Thim (D, TB, KB, IT)

Godkänt resultat på KTR1, KTR2, KTR3 och KTR4 kan ge bonus på den skriftliga tentamen.

Betyg på delmoment/modul beslutas i enlighet med de bedömningskriterier som presenteras vid kursstart.

Organisation

Undervisningen ges i form av föreläsningar och lektioner. För IT gäller organisation enligt utbildningsplan och organisationsdokument.
Kursen ges två gånger under vårterminen.

Litteratur

Böcker

  • Forsling, Göran, Neymark, Mats, (2011) Matematisk analys : en variabel. 2., [utök. och rev.] uppl. Stockholm : Liber, 2011
    ISBN: 9789147100231

Kompendier


  • Problemsamling utgiven av matematiska institutionen. 

Rekommenderade förkunskaper

Envariabelanalys 1
TATA41 - 6,0 HP - VT1 block 4 | HT2 block 2 | HT2 block 3 | VT1 block 3

Påbyggnadskurser

Flervariabelanalys
TATA43 - 8,0 HP - VT2 block 2

Kommentarer

Logga in för att kunna läsa och skriva kommentarer.