Y-sektionens studienämnd är ansvariga för att informationen på guiden är aktuell. Om du hittar någonting som inte stämmer kan du mejla SNY.

Budgetår


Institution

MAI

Examinator

Fredrik Andersson
Mikael Langer
Magnus Herberthson
Erik Darpö

Schemablock

Halvtermin

VT1: block 4

HT2: block 2

HT2: block 3

VT1: block 3

Huvudområden

Matematik
Tillämpad matematik

Nivå

G1X

Tidsfördelning

6,0HP
Schemalagd tid: 60 timmar
Självstudietid: 100 timmar

SNY har ordet

Det är samma kurslitteratur som i Matematisk grundkurs, och den används senare även i Envariabelanalys 2. Här stöter man för första gången på begreppen gränsvärden, derivator och integraler vilket är centralt för stora delar av ens framtida studier på Y.

Kursutvärderingar

Logga in för att läsa kursutväderingar

Innehåll

Del I - Differentialkalkyl

Funktioner av en reell variabel. Gränsvärden: definition, räkneregler och standardgränsvärden. Kontinuitet. Egenskaper hos kontinuerliga funktioner. Derivator. Deriveringsregler. Derivator av elementära funktioner. Egenskaper hos deriverbara funktioner. Kurvritning, tangent och normal, asymptoter. Lokala och globala maxima och minima. Derivator av högre ordning. Tillämpningar av differentialkalkyl.

Del II - Integralkalkyl

Primitiva funktioner. Standardprimitiver. Partiell integration och variabelbyte. Primitiver till rationella funktioner, funktioner innehållande vissa rotuttryck och trigonometriska funktioner. Riemannintegralen: definition och egenskaper. Analysens huvudsats och integration av kontinuerliga funktioner. Integrationsmetoder. Generaliserade integraler: definition och beräkning. Uppskattningar av summor och integraler.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • välja och tillämpa metoder på problem inom kursens båda delar I och II, så som de beskrivs i kursinnehållet. 
  • redovisa och motivera lösningar av uppgifter inom kursinnehållet med hjälp av relevanta begrepp och tydliga resonemang

Examinationsmoment

TEN1 - 6,0 HP
Skriftlig tentamen (U, 3, 4, 5)

Examination

Betyg på delmoment/modul beslutas i enlighet med de bedömningskriterier som presenteras vid kursstart.

Organisation

Undervisningen ges i form av föreläsningar och lektioner.

För studerande på Civilingenjör informationsteknologi gäller att kursen tillämpar problembaserat lärande med basgruppsarbete och studentstyrt lärande. Basgruppsarbetet samordnas i kursen Fysikaliska modeller.

Kursen ges två gånger; Vt1 resp. Ht2.

Litteratur

Böcker

  • Forsling, Göran, Neymark, Mats, (2011) Matematisk analys : en variabel. 2., [utök. och rev.] uppl. Stockholm : Liber, 2011
    ISBN: 9789147100231

Övrigt

  • Problemsamling utgiven av matematiska institutionen

Rekommenderade förkunskaper

Matematisk grundkurs
TATM79 - 6,0 HP - HT0 block , HT1 block 2 | HT0 block , HT1 block 3 | HT0 block , HT1 block 4

Påbyggnadskurser

Envariabelanalys 2
TATA42 - 6,0 HP - VT1 block 1 | VT1 block 2 | VT2 block 2 | VT2 block 3

Kommentarer

Logga in för att kunna läsa och skriva kommentarer.