Y-sektionens studienämnd är ansvariga för att informationen på guiden är aktuell. Om du hittar någonting som inte stämmer kan du mejla SNY.

Budgetår


Institution

IFM

Examinator

Yuttapoom Puttisong

Schemablock

Heltermin

VT1: block saknas
VT2: block saknas

Huvudområden

Teknisk fysik
Fysik

Nivå

G1X

Tidsfördelning

2,0HP
Schemalagd tid: 20 timmar
Självstudietid: 33 timmar

SNY har ordet

Kursen omfattar 10 storseminarier som ges av forskare på IFM eller inbjudna föreläsare. Innehållet i ett valfrittseminarium ska sedan sammanfattas i en rapport, skrivet i grupper om 3-4 studenter. Studenter på Y1 skriverrapporten på engelska och studenter på Yi1 får välja mellan engelska och sitt profilspråk. Dessutom krävs 80 % närvaro på seminarierna. Endast Godkänd och Underkänd ges som betyg

Innehåll

Definieras av innehållet i seminarierna.

Mål

Kursen skall ge en inblick i modern fysikforskning samt innehålla några utblickar mot andra intressanta fysikaliska frågeställningar. Kursen skall också ge träning i skriftlig rapportering på studenternas profilspråk. Mot kursens slut skall studenten:

  • ha inblick i forskningsfronten inom områden tillämpad fysik samt materiefysik
  • förstå samt på ett strukturerat och logiskt koncist sätt kunna förklara ämnen som avhandlats under kursens gång
  • ha utvecklat förmågan att formulera och förklara fysikaliska problem på ett främmande språk

Examinationsmoment

UPG1 - 2,0 HP
Obligatorisk närvaro på 80% av seminar en skrift rapport (U, G)

Examination

Rapporterna skrivs på studenternas profilspråk.
På kursen ges betygen Underkänd/Godkänd.

Organisation

Kursen omfattar 10 storseminarier om två timmar vardera, som ges av forskare på IFM eller av externt inbjudna föreläsare. Innehållet i ett valfritt seminarium skall sammanfattas i en skriftlig rapport sammanställd av en grupp om 3-4 studenter. Rapporten sammanfattas för Yi på studenternas profilspråk (engelska för Y1).
Kursen pågår hela vårterminen.

Kommentarer

Logga in för att kunna läsa och skriva kommentarer.