Y-sektionens studienämnd är ansvariga för att informationen på guiden är aktuell. Om du hittar någonting som inte stämmer kan du mejla SNY.

Budgetår


Institution

MAI

Examinator

Anders Björn

Schemablock

Halvtermin

HT1: block4
HT2: block4

Huvudområden

Matematik
Tillämpad matematik

Nivå

G2X

Tidsfördelning

6,0HP
Schemalagd tid: 36 timmar
Självstudietid: 124 timmar

SNY har ordet

Kursens huvudsyfte är att ge en orientering för den intresserade. Undervisningen sker genom föreläsningar, vilka anses intressanta och givande samt ges i ett lagom tempo. Examinationen består av inlämningsuppgifter och sker kontinuerligt över hela kursen. Kursen överlappar något med kursen TATM85 Funktionalanalys. Några intressanta frågeställningar som besvaras i kursen är: Hur visar man att roten ur 2 är irrationell? Är alla oändliga mängder lika stora? Vad är ett reellt tal? Hur konstrueras de reella talen? Finns det någon kontinuerlig funktion som inte är deriverbar i någon enda punkt? Är de irrationella talen uppräkneliga?

Innehåll

Det reella talsystemet, gränsvärden för följder, serier, gränsvärden för funktioner, kontinuitet, derivata, funktionsföljder och -serier, riemannintegralen.

Mål

Kursen avser att ge den fördjupning och utvidgning av grundkursen i analys som behövs som förberedelse för mer avancerade studier i matematik och tillämpade ämnen. Den syftar också till att ge studenten tillfälle att träna sig på att läsa och skriva matematisk text och särskilt matematiska bevis. Efter fullgjord kurs skall den som följt kursen

  • ha en god förståelse för det reella talsystemet och för funktioner av en reell variabel,
  • kunna citera och förklara centrala definitioner och satser inom envariabelsanalysen,
  • kunna tillämpa teorin i nya situationer,
  • självständigt kunna formulera och bevisa enkla resultat om funktioner av en reell variabel.

Examinationsmoment

UPG1 - 6,0 HP
Inlämningsuppgifter (U, 3, 4, 5)

Organisation

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar.
Kursen pågår hela höstterminen.

Litteratur

Böcker
S. Abbott, (2015) Understanding Analysis
ISBN: 978-1-4939-2711-1

Springer-Verlag

Rekommenderade förkunskaper

Linjär algebra, Envariabelanalys.

Envariabelanalys 1
TATA41 - 6,0 HP - HT2 block2 | HT2 block3
Envariabelanalys 2
TATA42 - 6,0 HP - VT1 block1 | VT1 block2 | VT2 block2 | VT2 block3
Linjär algebra
TATA24 - 8,0 HP - HT1 block1, HT2 block4 | HT1 block4, HT2 block4

Påbyggnadskurser

Funktionalanalys
TATM85 - 6,0 HP - HT1 block2, HT2 block2

Kommentarer

Logga in för att kunna läsa och skriva kommentarer.