Y-sektionens studienämnd är ansvariga för att informationen på guiden är aktuell. Om du hittar någonting som inte stämmer kan du mejla SNY.

Budgetår


Institution

IEI

Examinator

Peter Christensen

Schemablock

Halvtermin

HT2: block2

Huvudområden

Teknisk fysik
Maskinteknik

Nivå

G1X

Tidsfördelning

4,0HP
Schemalagd tid: 50 timmar
Självstudietid: 57 timmar

SNY har ordet

I kursen ingår en datoruppgift där formulering och numerisk lösning av rörelseekvationerna till ett mekaniskt problem genomförs. Uppgiften löses i grupper om två, den är givande och täcker många av de moment som tas upp i kursen.En liten trailer läggs ut på kurshemsidan inför varje föreläsning som kortfattat beskriver vad som kommer att tas upp. Peters kompendium anses vara bra och täcker kursen mycket väl.Två frivilliga inlämningsuppgifter finns att göra vilka ger en poäng vardera till tentan.

Kursutvärderingar

Logga in för att läsa kursutväderingar

Innehåll

  • Partikelns kinematik (hastighet och acceleration, kroklinjig rörelse i naturliga, kartesiska och polära koordinater).
  • Partikelns kinetik (kraftlagen, effekt, arbete och energi, impuls och rörelsemängd, impulsmoment och rörelsemängdsmoment, stötförlopp, svängningsrörelse, centralrörelse).
  • Jämvikt för stela kroppar, masscentrum.

Mål

Syftet med kursen är att ge den studerande förtrogenhet med de grundläggande lagarna inom den klassiska mekaniken och färdighet att självständigt tillämpa lagarna på konkreta mekaniska problem. Efter kursen ska den studerande kunna:

  • Förklara skillnaden mellan olika idealiserade modeller av verkliga kroppar: partikel, stel kropp och deformerbart kontinuum.
  • Definitioner av grundläggande begrepp inom mekaniken så som momentet av en kraft, kraftpar, masscentrum, hastighet, acceleration, rörelsemängd, rörelsemängdsmoment, impuls, impulsmoment, effekt, arbete och energi.
  • Utföra enklare härledningar av satser inom statiken och partikeldynamiken.
  • Tolka och lösa ingenjörsmässiga problem av den karaktär som behandlats inom statiken, kinematiken och kinetiken
  • Identifiera uppenbart orimliga resultat, samt ha genomfört en härledning av de styrande differentialekvationerna för ett mekaniskt system och löst dessa numeriskt med hjälp av MATLAB.

Examinationsmoment

UPG1 - 0,5 HP
En datorberäkningsuppgift (U, G)
TEN1 - 3,5 HP
En skriftlig tentamen (U, 3, 4, 5)

Organisation

Föreläsningarna behandlar principiellt viktiga avsnitt och kan förutom teori och räkneexempel även omfatta klargörande experiment. Räkneövningarna ansluter till föreläsningarna och har som främsta uppgift att stärka den studerandes förmåga att självständigt lösa problem. I kursen ingår en obligatorisk datorlaboration som redovisas i form av en skriftlig rapport. I denna datorberäkningsuppgift används MATLAB för att simulera ett mekaniskt systems rörelse.

Litteratur

Böcker
P. Christensen, Elementär mekanik, del 1: masspunkters mekanik, jämviktslära

Rekommenderade förkunskaper

Envariabelanalys 2
TATA42 - 6,0 HP - VT1 block1 | VT1 block2 | VT2 block2 | VT2 block3
Introduktionskurs i Matlab
TSRT04 - 2,0 HP - VT1 block2 | VT2 block1
Linjär algebra
TATA24 - 8,0 HP - HT1 block1, HT2 block4 | HT1 block4, HT2 block4
Optik - teori och tillämpning
TFYA84 - 4,0 HP - VT2 block4
Oscillationer och mekaniska vågor
TFYA81 - 4,0 HP - VT1 block4

Påbyggnadskurser

Analytisk mekanik
TFYA40 - 6,0 HP - HT1 block1, HT2 block3
Flerkroppsmekanik och robotik
TMMS30 - 6,0 HP - VT1 block1
Flygmekanik Y
TMME55 - 6,0 HP - VT1 block1
Kaos och icke-linjära fenomen
TFYA36 - 6,0 HP - HT1 block2
Mekanik, del 2
TMME04 - 6,0 HP - VT1 block4
Mekanikmodeller
TMMS11 - 6,0 HP - HT1 block3, HT2 block3
Modern fysik
TFYA67 - 6,0 HP - HT2 block1

Kommentarer

Logga in för att kunna läsa och skriva kommentarer.