Y-sektionens studienämnd är ansvariga för att informationen på guiden är aktuell. Om du hittar någonting som inte stämmer kan du mejla SNY.

Budgetår


Examinator

Peter Christensen

Schemablock

Halvtermin

VT1: block 4

Huvudområden

Teknisk fysik
Maskinteknik

Nivå

G2X

Tidsfördelning

6,0HP
Schemalagd tid: 58 timmar
Självstudietid: 102 timmar

SNY har ordet

I kursen ingår en datorlaborationsuppgift där formulering och numerisk lösning av rörelseekvationerna för ett mekaniskt problem genomförs. Kompendiet som är skrivet av Peter täcker kursen väl. En liten trailer läggs ut på kurshemsidan inför varje föreläsning som i korta drag beskriver vad varje tillfälle ska handla om. På kurshemsidan finns även en liten text som beskriver hur man bör studera för att ta åt sig materialet bäst. Under kursen ges flera bra exempel på när stelkroppsmekaniken kan tillämpas i verkligheten, dels ges exempel och praktiska experiment på föreläsningarna, men även flera av lektionsuppgifterna har koppling till verkligheten. Det finns en frivillig inlämningsuppgift som ger en och en halv poäng på tentan.

Kursutvärderingar

Logga in för att läsa kursutväderingar

Mål

Syftet med kursen är att ge studenten förtrogenhet med de grundläggande lagarna inom stelkroppsmekaniken och färdighet att självständigt tillämpa lagarna på konkreta mekaniska problem. Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • Definitioner av grundläggande storheter inom stelkroppsmekaniken såsom hastighet, vinkelhastighet, acceleration, vinkelacceleration, rörelsemängd, rörelsemängdsmoment, masströghetsmoment, impuls, impulsmoment, effekt, arbete och energi.
  • Teckna uttryck för, och även beräkna, ovanstående storheter för ingenjörsmässiga problem.
  • Frilägga kroppar, formulera kinematiska tvångsekvationer, teckna Eulers lagar och därur härleda de ordinära differentialekvationer som styr hur kropparna rör sig.
  • Lösa dessa differentialekvationer numeriskt med hjälp av MATLAB för mekaniska system med som mest tre frihetsgrader.
  • Utföra enklare härledningar av satser inom stelkroppsmekaniken.
  • Beskriva utgången av enklare mekaniska experiment i kvalitativa termer.
  • Identifiera uppenbart orimliga resultat.

Rekommenderade förkunskaper

Mekanik, del 1
TMME12 - 4,0 HP - HT2 block 2

Påbyggnadskurser

Analytisk mekanik
TFYA40 - 6,0 HP - HT1 block 1, HT2 block 3
Biomekanik
TMMS07 - 6,0 HP - HT2 block 4
Flerkroppsmekanik och robotik
TMMS30 - 6,0 HP - VT1 block 1
Flygmekanik Y
TMME55 - 6,0 HP - VT1 block 1
Mekanikmodeller
TMMS11 - 6,0 HP - HT1 block 3, HT2 block 3

Kommentarer

Logga in för att kunna läsa och skriva kommentarer.