Y-sektionens studienämnd är ansvariga för att informationen på guiden är aktuell. Om du hittar någonting som inte stämmer kan du mejla SNY.

Budgetår


Institution

MAI

Examinator

Vladimir Tkatjev

Schemablock

Halvtermin

HT1: block 1

Huvudområden

Matematik
Tillämpad matematik

Nivå

G1X

Tidsfördelning

4,0HP
Schemalagd tid: 46 timmar
Självstudietid: 61 timmar

SNY har ordet

Kursen behandlar analys av vektorfält i tre dimensioner. Den behandlar produkter mellan vektorer, olika koordinatsystem och integraler och derivator av vektorvärda och skalära funktioner. Kursen innehåller många nya begrepp som i början kan kännas främmande, men efter ett tag inser man att kursen egentligen är väldigt konkret eftersom man alltid rör sig i två eller tre dimensioner och de flesta begreppen och satserna har begripliga fysikaliska tolkningar. Kursen är mycket viktig att kunna bra och innehåller bra förkunskaper till kurserna i elektromagnetism.

Kursutvärderingar

Logga in för att läsa kursutväderingar

Innehåll

Variabla vektorer och vektorfält. Sfäriska och cylindriska koordinatsystem.
Begreppen potential, gradient, divergens och rotation.
Kurv- och flödesintegraler. Integralformler: Greens, Stokes och Gauss satser.

Mål

Kursen avser att ge studenterna förtrogenhet med den grundläggande vektoranalys som används inom tekniska ämnen såsom ellära, mekanik och strömningslära. Efter kursen skall studenterna kunna

  • bestämma potential till ett vektorfält
  • beräkna kurv- och flödesintegraler, såväl med som utan användning av integralformler
  • använda sfäriska och cylindriska koordinatsystem i beräkningar

Examinationsmoment

TEN1 - 4,0 HP
Skriftlig tentamen (U, 3, 4, 5)

Organisation

Undervisningen ges i form av föreläsningar och lektioner.

Litteratur

Böcker

  • Persson och Böiers, Analys i Flera Variabler Studentlitteratur
  • Ramgard, Anders, (2000) Vektoranalys 3. uppl. Stockholm : Teknisk högskolelitteratur i Stockholm, 2000
  • Schey, Div, Grad, Curl and all that

Kompendier

  • M. Nikoltjeva-Hedberg, Exempelsamling i vektoranalys, utgiven av MAI

Övrigt

  • “Ramgard” är huvudbok.

Rekommenderade förkunskaper

Flervariabelanalys
TATA43 - 8,0 HP - VT2 block 2
Linjär algebra
TATA24 - 8,0 HP - HT1 block 1, HT2 block 4 | HT1 block 4, HT2 block 4

Påbyggnadskurser

Fourieranalys
TATA77 - 6,0 HP - HT1 block 1
Komplex analys
TATA45 - 6,0 HP - HT2 block 1

Kommentarer

Logga in för att kunna läsa och skriva kommentarer.