Y-sektionens studienämnd är ansvariga för att informationen på guiden är aktuell. Om du hittar någonting som inte stämmer kan du mejla SNY.

Budgetår


Institution

MAI

Examinator

Axel Hultman
Jan Snellman

Schemablock

Heltermin

HT1: block 1
HT2: block 4

HT1: block 4
HT2: block 4

Huvudområden

Matematik
Tillämpad matematik

Nivå

G1X

Tidsfördelning

8,0HP
Schemalagd tid: 108 timmar
Självstudietid: 105 timmar

SNY har ordet

Kursen upplevs många gånger som svår och ogripbar i början. De många nya begreppen känns lätt förvirrande. De flesta upplever dock efter ett tag, inte sällan så sent som i tenta-p, att allt faller på plats – då förstår man sambanden mellan begreppen och plötsligt blir kursen inte alls särskilt svår. Försök dock att ligga i fas hela tiden, även om det du gör känns konstigt. Förr eller senare faller bitarna på plats! Det är en god idé att skriva den frivilliga kontrollskrivningen innan tentan så att man vet ungefär hur man ligger till. Du kommer även att ha träffar med en mattementor en gång i veckan, i halvklass. Mentorerna är äldre studenter och här kan du få diskutera sådant som sagts på föreläsningarna, räkna och ställa frågor.

Kursutvärderingar

Logga in för att läsa kursutväderingar

Innehåll

Del A: Vektorgeometri och vektorrum

Linjära ekvationssystem. Geometriska vektorer. Linjer och plan. Matrisalgebra. Vektorrum. Euklidiska rum. ON-baser. Ortogonal projektion. Minstakvadratmetoden.

Del B: Linjära avbildningar och spektralteori

Determinanter. Linjära avbildningar. Basbyten. Egenvärden och egenvektorer. Symmetriska och isometriska avbildningar. Kvadratiska former. System av differential- och differensekvationer.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • välja och tillämpa lösningsmetoder på problem inom kursens båda delar
    A och B, vilka beskrivs i kursinnehållet.
  • redovisa och motivera lösningar av uppgifter inom kursinnehållet med
    hjälp av relevanta begrepp och tydliga resonemang.

Examinationsmoment

KTR1 - 0,0 HP
Frivillig kontrollskrivning (U, G)
TEN1 - 8,0 HP
Skriftlig tentamen (U, 3, 4, 5)

Examination

Betyg på delmoment/modul beslutas i enlighet med de bedömningskriterier som presenteras vid kursstart.

Organisation

Undervisningen ges i form av föreläsningar och lektioner.

För studerande på Civilingenjör informationsteknologi gäller att kursen tillämpar problembaserat lärande med basgruppsarbete och studentstyrt lärande. Basgruppsarbetet samordnas i kursen Design och utveckling av interaktiva system.

Kursen pågår hela höstterminen.

Litteratur

Böcker

  • Janfalk, U, Linjär algebra

Kompendier

  • Används inte i denna kurs.

Övrigt

  • Exempelsamling i linjär algebra

Rekommenderade förkunskaper

Gymnasiets matematik 4 eller motsvarande.

Påbyggnadskurser

Funktionalanalys
TATM85 - 6,0 HP - HT1 block 2, HT2 block 2
Linjär algebra, överkurs
TATA53 - 6,0 HP - VT1 block 2, VT2 block 3
Numerisk linjär algebra
TANA15 - 6,0 HP - VT1 block 1

Kommentarer

Logga in för att kunna läsa och skriva kommentarer.