Y-sektionens studienämnd är ansvariga för att informationen på guiden är aktuell. Om du hittar någonting som inte stämmer kan du mejla SNY.

Budgetår


Institution

IFM

Examinator

Jens Birch

Schemablock

Halvtermin

HT1: block 3

Huvudområden

Teknisk fysik
Fysik

Nivå

G2X

Tidsfördelning

6,0HP
Schemalagd tid: 48 timmar
Självstudietid: 112 timmar

SNY har ordet

Examinationen sker kontinuerligt genom duggor vid varje föreläsnings början som senare ger poäng på tentamen, och sedan en tentamen efter kursens slut. Dessutom är aktivt deltagande i studentseminarier ett obligatoriskt moment i kursen. Kursen är valbar även för Y3. Det kan vara bra att fräscha upp sina kunskaper om biokemi och DNA om man har några sedan tidigare. De kontinuerliga duggorna gör att tentaplugget känns lite lättare. Kursen är en bred kurs om nanoteknologi som täcker en mängd olika tillämpningsområden, tidigare exempel på föreläsningar är spintronics, quantum computers, kvantprickar och organiska nanostrukturer. Nanoteknologi är väldigt relevant för forskning och teknik inom de flesta naturvetenskapliga områdena, från elektronik till medicin, från energi till ytbeläggningar och den här kursen är ett bra ställe att börja.

Kursutvärderingar

Logga in för att läsa kursutväderingar

Innehåll

Kursen innehåller en allmän introduktion till nanoteknologin som ska ge studenterna ett brett perspektiv på området. Samtidigt ska kursen ge exempel på mycket nya utvecklingar inom modern vetenskap och teknologi. Nanovetenskap och nanoteknologi har redan och förväntas fortsätta att leda till nya teknologiska genombrott och underlätta utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Nanovetenskap är starkt tvärvetenskaplig och den utvecklas i områden mellan traditionell vetenskap och teknik, kvantmekanik och livsvetenskaperna. Kursen handlar om hur man inom nanovetenskapen kan lära sig att tillverka material, maskiner och komponenter för att underlätta hur vi lever och arbetar på ett hållbart sätt. Föreläsningar som behandlar följande ämnen:

 1. Introduktion till nanoteknologi
 2. Nanoteknologi och FNs 17 globala mål för hållbar utveckling
 3. Storlekens betydelse
 4. Vetenskapen bakom nanoteknologin
 5. Verktygen för att tillverka och mäta på nanostrukturer
 6. Optik och elektronik
 7. Sensorer
 8. Smarta material
 9. Bio-medicinska tillämpningar
 10. Energi
 11. Miljö- och säkerhet
 12. Framtidsperspektiv

Mål

Målet är att studenten efter kursen har en grundläggande förståelse för viktiga fenomen inom nanovetenskap och hur de kan utnyttjas i olika tillämpningar. Kursen täcker flera aktuella områden med stark koppling till nya applikationer, men går inte i detalj in på komplicerad fysik, biologi och matematik. Kursen ger studenten insikt i nanoteknologins tvärvetenskapliga natur och dess betydelse för uppfyllandet av FNs 17 globala mål för hållbar utveckling.

Examinationsmoment

KTR1 - 0,0 HP
Frivilliga duggor (U, G)
UPG1 - 1,0 HP
Aktivt deltagande i studentkonferensen (U, G)
TEN1 - 5,0 HP
Skriftlig tentamen (U, 3, 4, 5)

Examination

Frivilliga duggor under kursens gång kan ge bonuspoäng på tentamen

Organisation

Kursen består av ett antal föreläsningar, demonstration av exempel på nanoteknologi samt en studentkonferens med muntliga presentationer. Undervisningsspråket är engelska. Studentpresentationerna under studentkonferensen ska ske på engelska. Tentamensfrågor besvaras på engelska eller svenska.

Litteratur

Böcker

 • M. Wilson et al, (2002) Nanotechnology - basic science and emerging technologies
  (Chapman & Hall/CRC, 2002). Referensbok, finns tillgänglig under kursens gång

Webbsidor


 • Föreläsningsanteckningar som finns tillgängliga på nätet

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande naturvetenskapliga kunskaper, särskilt mekanik, vågrörelselära och kemi.

Mekanik
TFYA76 - 6,0 HP - HT1 block 3
Mekanik, del 1
TMME12 - 4,0 HP - HT2 block 2
Mekanik, del 2
TMME04 - 6,0 HP - VT1 block 4
Optik - teori och tillämpning
TFYA84 - 4,0 HP - VT2 block 4
Oscillationer och mekaniska vågor
TFYA81 - 4,0 HP - VT1 block 4
Oscillationer och mekaniska vågor
TFYA82 - 4,0 HP - VT1 block 4

Kommentarer

Logga in för att kunna läsa och skriva kommentarer.