21 juni 2021 18:11 av Joel

Under föregående verksamhetsår påbörjades ett arbete i Programplanegruppen (PPG) med att identifiera moment som leder till att studenter på Y och Yi tar examen efter mer än fem år - så kallade flaskhalsar i programmet. En undersökning som SNY19/20 genomförde fann att tre kurser sticker ut i den mening att de både har rykten om sig att vara svåra, och även upplevs vara svåra. Under denna vår har Studienämnden tillsammans med PPG arbetat vidare med projektet, och i dialog med …

Årets digitala föreläsningar har varit av varierande kvalitet, men för att belysa goda exempel så har institutionen för datavetenskap (IDA), som ansvarar för ett antal av Y-sektionens kurser, annonserat ut ett pris för bästa online-undervisning. Juryn skulle vilja ha er hjälp att nominera de lärare på IDA som ni anser har haft de bästa inspelade föreläsningarna!

Priset är på 20 000 kr för kompetensutveckling, utrustning, etc. och går till den lärare eller grupp av lärare som baserat på nomineringar och …

6 juni 2021 23:33 av Hugo


Credit: Hugo Ekinge, Informationsansvarig

6 juni 2021 23:04 av Hugo

Den är äntligen här! Alumnitidningen 20/21 är kommen! Följ länken här nedan för att läsa intervjuer med årets Y-alumn, masterstudent samt höra några av sektionens nyaste röster. Kommer du ihåg vad som skett det senaste året eller kanske känner du för att få en blick tillbaka i tiden? Då är detta tidningen för dig! In och läs läs läs! 🤩💛🥳

https://issuu.com/alumny2021/docs/alumntidningen_2021 

31 maj 2021 00:42 av Hugo