Y-sektionens studienämnd är ansvariga för att informationen på guiden är aktuell. Om du hittar någonting som inte stämmer kan du mejla SNY.

Budgetår


Institution

IEI

Examinator

Shelley Torgnyson

Schemablock

Halvtermin

VT1: block4
VT2: block4

Huvudområden

Inget huvudområde

Nivå

G1X

Tidsfördelning

6,0HP
Schemalagd tid: 48 timmar
Självstudietid: 112 timmar

SNY har ordet

I arbetslivet ställs allt större krav på språkkunskaper. Att läsa språk är därför nyttigt för en civilingenjör. Kursen lägger tyngdpunkten på förmågan att kunna använda engelska språket i tal och skrift för akademiska studier och yrkeslivet. Kursen är inte obligatorisk men det är ett tillfälle att få de språkpoäng som behövs för examen. Kursen uppskattas som ett trevligt avbrott från matematiken och tekniken. Utbildningen sker i form av lektioner med krav på 80% närvaro samt en debatt schemalagd under fyra timmar. Kursen examineras och betygsätts med skriftlig tentamen, en obligatorisk muntlig debatt, en muntlig presentation, en obligatorisk skriftlig bokrecention, ett antal skriftliga inlämningsuppgifter och presentation under lektionstid. Kan vara bra att redan innan kontrollera eventuella schemakrockar med övriga kurser eftersom det har förekommit tidigare år.

Innehåll

I kursen ingår bland annat följande moment:

  • muntliga presentationer
  • läsning av och diskussioner kring tidnings- och tidskriftstexter och fackspråkstexter
  • olika typer av skrivövningar, bland annat rapport och brevskrivning.

Mål

Att utveckla teknologernas känsla för en korrekt och situationsanpassad användning av det engelska språket. Teknologerna skall efter avslutad kurs ha förmågan att använda det engelska språket på ett lämpligt sätt för att kommunicera såväl muntligt som skriftligt och aktivt delta i diskussioner. De skall kunna läsa, förstå och diskutera texter av skilda slag samt behärska ett fördjupat ord- och frasförråd som riktar sig mot teknisk, ekonomisk och naturvetenskaplig terminologi.

Examinationsmoment

MUN2 - 3,0 HP
Muntlig tentamen och inlämningsuppgifter (U, 3, 4, 5)
TEN1 - 3,0 HP
En skriftlig tentamen (U, 3, 4, 5)

Organisation

Kursen ges både höst- och vårtermin över två perioder. Undervisningen sker huvudsakligen i seminarieform och bygger på ett aktivt deltagande av studenterna i diskussioner och muntliga/skriftliga arbeten och redovisningar.
Kursen ges två gånger under året; Vt1+Vt2 resp. Ht1+Ht2.

Litteratur

Böcker
Bryson, Bill, (2004) A short history of nearly everything
ISBN: 076790818X,9780767908184
New York : Broadway Books, 2004.Hewings, Martin, (2013) Advanced grammar in use : a self-study reference and practice book for advanced learners of English, with answers
ISBN: 1107697387,9781107697386
Cambridge : Cambridge University Press, 2013.

Rekommenderade förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Kommentarer

Logga in för att kunna läsa och skriva kommentarer.