Kurser μ

Alla kurser år 1-3 för μ. För officiell information se studieinfo.
* betyder att kursen går över flera perioder.

År 1

HT0
TATB01 Matematisk grundkurs *

HT1
TATA24 Linjär algebra *
TATB01 Matematisk grundkurs *
TFYY51 Ingenjörsprojekt *
TBME11 Anatomi och fysiologi

HT2
TATA40 Matematiska utblickar frivillig *
TATA24 Linjär algebra *
TATA41 Envariabelanalys 1
TFYY51 Ingenjörsprojekt *


VT1
TATA40 Matematiska utblickar frivillig *
TGTU96 Hållbar studiesituation frivillig *
TATA42 Envariabelanalys 2
TDDE44 Programmering, grundkurs *
TFYA81 Oscillationer och mekaniska vågor
TBMT32 Medicintekniska utblickar valbar *

VT2
TATA40 Matematiska utblickar frivillig *
TGTU35 Introduktionskurs för universitetsstudier frivillig *
TATA43 Flervariabelanalys
TDDE44 Programmering, grundkurs *
TFYA84 Optik - teori och tillämpning
TBMT32 Medicintekniska utblickar valbar *


År 2

HT1
TATA44 Vektoranalys
TFYA76 Mekanik
TSTE05 Elektronik och mätteknik *

HT2
TBME03 Biokemi och cellbiologi
TBMT56 Medicinsk teknik
TSTE05 Elektronik och mätteknik *


VT1
TFYA62 Introduktion till biosensorteknik
TFYA63 Material för medicinsk teknik; från nano- till makronivå *
TFYA70 Elektromagnetism - teori och tillämpning
TSRT04 Introduktionskurs i Matlab 

VT2
TAMS14 Sannolikhetslära
TATA57 Transformteori
TFYA63 Material för medicinsk teknik; från nano- till makronivå *
TPTE06 Praktik valbar


År 3

HT1
TAMS24 Statistisk teori, grk
TDDC76 Programmering och datastrukturer *
TSBB31 Medicinska bilder

HT2
TDDC76 Programmering och datastrukturer *
TFYA67 Modern fysik
TSDT18 Signaler och system


VT1
TBMT41 Projekt i medicinsk teknik *
TVFA02 Medicinsk strålningsfysik *

VT2
TBMT41 Projekt i medicinsk teknik *
TSRT19 Reglerteknik
TVFA02 Medicinsk strålningsfysik *

Senast ändrad: 6 december 2020 13:20 av Alexander.
Etiketter: Guiden