Tryck på bitterknappen om du är missnöjd med städningen av Prevas just nu. Då skickas ett mail till städansvarig för veckan.

Logga in för att kunna trycka på bitterknappen.

Jag är bitter!