Tack!

Y-arens guide till galaxen har funnits i många år. Initiativtagare är Magnus Albinsson och Magnus Andersson som 92/93 framställde den ursprungliga varianten med hjälp av alla klassrepresentanter. Anders Karlsson och Anna Wik fick den i tryck för första gången följande år. Niklas ”Rauk” Hellgren gjorde första omslaget.

Tidigare har guiden givits ut i bokformat samt som PDF på sektionshemsidan. Från och med år 2016 är guiden internetbaserad. Y-sektionens webbgrupp 15/16 har genomfört det gedigna arbetet med att skapa webbplattformen och förtjänar ett extra stort tack.

Uppdateringar har gjorts av följande personer:

Björn Knuthammar och Jonas Larsson stod för 94/95-års uppdatering.

Fredrik Svahn, Rickard Elg, Lotta Janzon och Mårten Waldenfjord uppdaterade Guiden 95/96.

Magnus Andersson, Gunnar Wärnfeldt, Anders Englund och Christian Karlsson uppdaterade Guiden 96/97.

David Ranner, Richard Fahlquist, Anders Weitman och Zandra Jansson uppdaterade Guiden 97/98.

Anders Brun, Anna-Karin Sundquist, Camilla Borgelin och Rikard Andersson uppdaterade Guiden 98/99.

Rikard Andersson, Michael Öster, Mia Karlsson och Jonas Gustavsson uppdaterade Guiden 99/00.

Jens Näsström, Katrin Karlsson, Linda Rattfält och Martin Sjökvist uppdaterade Guiden 00/01.

Åsa Wiklund, Niklas Svenzén, Regina Rosander och Peter Holmqvist uppdaterade Guiden 01/02.

Johan Gunnar, Andreas Jerhammar, Elin Eklund och Karl Andersson uppdaterade Guiden 02/03.

Johan Kinnander, Peter Steneteg, Malin Jeppsson, Anders Nordlund och Erika Ödlund uppdaterade Guiden 03/04.

Carl Wernhoff, Hanna Svensson, Jan Betshammar, Maria Pihl och Ida Johnsson uppdaterade Guiden 04/05.

Richard Mannerbro, Henrik Salomonsson, Hanna Fager, Johan Midbjer och Martin Ranlöf uppdaterade Guiden 05/06.

Peter Rosander, Kim Andersson, Niclas Wahlström, Nils Nedfors och Johanna Rost uppdaterade Guiden 06/07 .

Daniel Eriksson, Niclas Lerede, Viola Tomasson, Axel Landgren och Ylva Jung uppdaterade Guiden 07/08.

Pontus Stenberg, Majda Dzidic, Peter Jason, Carl-Fredrik Arndt och Per Sundström uppdaterade Guiden 08/09.

Sara Örn, Patrik Åkesson, Marija Kljajic, Bo Lü och Johan Jönsson uppdaterade Guiden 09/10 .

Li Sandsveden, Karl Berggren, Amanda Berg, Gustav Jagbrant, Nora Björklund och Carl Jönsson uppdaterade Guiden 10/11 .

Johan Högdahl, Claudia Nohlgård, Måns Klingspor, Patrik Hallsjö, Victoria Alsén, Mikaela Ivars, Josef Högberg och Nikolaus West uppdaterade Guiden 11/12.

Erik Hedberg, Martin Lindfors, Andreas Svensson, Karl Linderhed, Johan Berneland, Alexander Börjesson, Oskar Kleback och Fredrik Kvillborn uppdaterade Guiden 12/13.

Rasmus Andersson, Jonas Hartman, Mikael Walter, Tobias Grundström, Madeleine Stein, Pernilla Petersson, Tobias Norlund, Linnea Nordvall och Daniel Brattgård uppdaterade Guiden 13/14

Jonas Hartman, Simon Karlsson, Karl Holmquist, Johanna Karlsson, Evelina Hansson, Martin Hultman och Jessica Fritzen uppdaterade Guiden 14/15.

Tobias König, Sofia Bengtsson, Justus Johansson-Lindkvist, Jonas Ehn, Philip Bernborg, Jakob Steneteg, Oscar Pettersson, Carin Sintorn och Sara Nilsson uppdaterade Guiden 15/16.

Studienämnden och Guidenredaktören respektive år uppdaterade den digitala Guiden 16/17, Guiden 17/18 och Guiden 18/19.

Studienämnden 19/20 tackar dessa föregångare för allt nedlagt arbete och givetvis alla studenter som bidragit med åsikter om kurserna. Vi vill även tacka alla andra som på något sätt bidragit med nytt material till Guiden för att göra Guiden till vad den är idag.

Studienämnden genom Guidenredaktören 22/23 instämmer med föregående talare, och tackar allt och alla inblandade.


Senast ändrad: 18 februari 2024 17:27 av Rasmus.
Öppnad av 1375 användare sedan 25 maj 2022.