Y-sektionens studienämnd är ansvariga för att informationen på guiden är aktuell. Om du hittar någonting som inte stämmer kan du mejla SNY.

Institution

MAI

Profilansvarig

Fredrik Berntsson

Huvudområden

Matematik

Länkar

Profilhemsida

Senast uppdaterad 2022

SNY har ordet

Inför profilvalen har SNY valt att lägga upp slidesen från de AlumnY-föreläsningar som vi har tillgång till: Profilföreläsning 2020
Profilföreläsning 2021
Profilföreläsning 2022

Profilen Teknisk matematik syftar till att ge en god teoretisk grund för olika tillämpningar samt förmåga att analysera och strukturera problem för att kunna behandla dem med matematiska metoder. Den vänder sig till den som är intresserad av matematik och som gärna letar efter en teoretisk kärna i olika praktiska problem. Profilen erbjuder stor valfrihet. Detta ger goda möjligheter att inrikta studierna mot ett eget ämnesområde, exempelvis ren eller tillämpad matematik, fysik, reglerteori, datatransmission, informationsteori, datasäkerhet eller hållfasthetslära. Profilen ger en god förmåga att utföra ett teoretiskt eller tillämpat examensarbete. Det kan göras på något industriföretag, offentligt institut eller inom Linköpings tekniska högskola.

Beskrivning

Bakgrund

Utvecklingen av nya högteknologiska produkter som exempelvis flygplan, bilar, industrirobotar och utrustning inom mobiltelefoni kräver allt mer avancerade metoder från matematikens olika områden. Avancerade matematik används också för datortomografi och visualisering och då man utarbetar väderprognoser, konstruerar felrättande koder, krypterar meddelanden eller kartlägger människans gener. På senare år har matematiska metoder börjat användas inom finansväsendet, exempelvis vid optimering av aktieportföljer eller prissättning av optioner.

Efterfrågan från industri och näringsliv på civilingenjörer med en solid bakgrund i matematik har därför ökat påtagligt de senaste åren. Profilen vänder sig till den som är intresserad av matematik och som gärna letar efter en teoretisk kärna i olika praktiska problem.

Mål

Profilen Teknisk matematik skall

  • ge en god matematisk och teoretisk grund för olika tillämpningar,
  • ge förmåga att strukturera och analysera problem för att kunna behandla dem med matematiska metoder,
  • erbjuda stor valfrihet för att studenterna skall kunna inrikta studierna mot ett eget ämnesområde, exempelvis ren eller tillämpad matematik, finansiell matematik, fysik, reglerteori, datatransmission, informationsteori, datasäkerhet eller hållfasthetslära,
  • ge en god förberedelse för ett teoretiskt eller tillämpat examensarbete som kan göras på något industriföretag, en myndighet eller inom Tekniska högskolan vid LiU,
  • ge en god förberedelse för forskarstudier, inte bara i matematik utan även i en lång rad närliggande ämnen.

Särskilda profilkrav

Totalt ska 48 poäng väljas.

Profilens obligatoriska kurser framgår av programplanen och de omfattar 36 hp.

Profilens valfria kurser framgår av programplanen och av dessa skall minst 12 hp väljas.

Valet av kursen Projekt i tillämpad matematik, CDIO, medför att kravet på 30 hp på avancerad nivå inom huvudområdet tillämpad matematik är uppfyllt. Val av Reglerteknisk projektkurs, CDIO, medför att studenten på annat sätt måste uppfylla kraven på tillräcklig mängd kurser på avancerad nivå inom huvudområdet.

Kurskrav

Alla följande kurser:

Funktionalanalys
TATM85 - 6,0 HP - HT1 block 2, HT2 block 2
Numerisk linjär algebra
TANA15 - 6,0 HP - VT1 block 1
Optimeringslära fortsättningskurs
TAOP24 - 6,0 HP - VT2 block 1
Stokastiska processer
TAMS32 - 6,0 HP - HT1 block 1

1 av följande kurser:

Projektkurs i tillämpad matematik, CDIO
TATA62 - 12,0 HP - HT1 block 4, HT2 block 4
Reglerteknisk projektkurs, CDIO
TSRT10 - 12,0 HP - HT1 block 4, HT2 block 4

12 HP av följande kurser:

Abstrakt algebra
TATA55 - 6,0 HP - HT1 block 3, HT2 block 3
Analytisk mekanik
TFYA40 - 6,0 HP - HT1 block 1, HT2 block 3
Avancerad programmering i C++
TDDD38 - 6,0 HP - HT1 block 2, HT2 block saknas | VT1 block 2, VT2 block saknas
Detektion och estimering av signaler
TSKS15 - 6,0 HP - HT1 block 2
Diskret matematik
TATA32 - 8,0 HP - HT1 block 3, HT2 block 1
Finansiell optimering
TPPE61 - 6,0 HP - HT2 block 2
Finansiell värderingsmetodik
TPPE53 - 6,0 HP - HT1 block 2
Fourier- och waveletanalys
TATA66 - 6,0 HP - VT1 block 4, VT2 block 2
Fysikens matematiska metoder
TFYA18 - 6,0 HP - HT1 block 3
Komplex analys fk
TATA78 - 6,0 HP - VT1 block 2, VT2 block 3
Kvantdatorer
TFYA19 - 6,0 HP - VT2 block 4
Logikprogrammering
TDDD08 - 6,0 HP - HT1 block 4
Matematisk optimering
TAOP04 - 6,0 HP - HT2 block 4
Matematiska modeller i biologi
TATM38 - 6,0 HP - HT1 block 3
Mekanikmodeller
TMMS11 - 6,0 HP - HT1 block 3, HT2 block 3
Optimering av stora system
TAOP34 - 6,0 HP - HT1 block 3
Ordinära differentialekvationer och dynamiska system
TATA71 - 6,0 HP - HT2 block 2
Partiella differentialekvationer
TATA27 - 6,0 HP - VT1 block 2, VT2 block 4
Reglerteori
TSRT09 - 6,0 HP - VT1 block 3
Relativistisk kvantmekanik
TFYA57 - 6,0 HP - HT2 block 2
Relativitetsteori
TATA75 - 6,0 HP - HT1 block saknas, HT2 block 3
Sannolikhetslära, fortsättningskurs
TAMS46 - 6,0 HP - HT1 block 3

Kommentarer

Logga in för att kunna läsa och skriva kommentarer.