Y-sektionens studienämnd är ansvariga för att informationen på guiden är aktuell. Om du hittar någonting som inte stämmer kan du mejla SNY.

Budgetår


Institution

MAI

Examinator

Fredrik Berntsson

Schemablock

Halvtermin

VT1: block 1

Huvudområden

Matematik
Tillämpad matematik

Nivå

A1X

Tidsfördelning

6,0HP
Schemalagd tid: 50 timmar
Självstudietid: 110 timmar

SNY har ordet

Rent allmänt handlar kursen om matrisberäkningar, främst hur man räknar ut vanliga matrisfaktoriseringar samt hur standardfaktoriseringar används för att lösa tillämpningsproblem. Tanken med kursen är att man skall ha sett de flesta ''standardoperationer'' inom linjär algebra sedan innan och sett hur man kan formulera tekniska problem i termer av standardoperationer. När man väl känner till dessa standardoperationer blir många tekniska problem enklare att lösa och dessutom finns standardprogramvara för vanliga faktoriseringar så mjukvara blir också bättre (och enklare att skriva) om man lär sig att formulera sina lösningar i termer av standardfaktoriseringar.

Kursutvärderingar

Logga in för att läsa kursutväderingar

Innehåll

 • Linjär algebra: LU-uppdelning, SVD, pseudoinvers, ortogonala transformationer, Householdertransformationer, projektioner, QR-faktorisering och minsta kvadrat-problem.
 • Egenvärden: Normalformer, störningsteori, Rayleighkvot, potensmetoden, invers iteration, transformation till Hessenberg och tridiagonal form och QR-iteration.
 • Icke-linjära ekvationssystem och minsta kvadratproblem: Newtons och Gauss Newtons metoder.

Mål

Kursen syftar till att ge kunskap om grundläggande matrisoperationer och faktoriseringar, såsom LU-faktorisering och singulärvärdesfaktorisering, samt visa hur matrisfaktoriseringar kan användas för att analysera och lösa såväl praktiska som teoretiska problem. I kursen ingår även flera viktiga tekniker från linjär algebra, som exempelvis Shur-komplement, faltningar, polynommanipulation, och generering av ortogonala baser. Både linjära och icke-linjära minstakvadratproblem diskuteras i kursen.
Efteravslutad kurs skall studenten kunna

 • diskutera de vanligaste matrisfaktoriseringarna och förklara deras egenskaper.
 • förstå hur matrisfaktoriseringarna beräknas och kunna implementera numeriska algoritmer för att beräkna de vanligaste faktoriseringarna.
 • använda matrisfaktoriseringar för att lösa både teoretiska och praktiska problem från tillämpningar.
 • använda matematisk programvara och bedöma rimligheten i resultaten.
 • diskutera användningen an linjär algebra tekniker då viktiga tillämpningsproblem löses. Exempelvis studeras signalbehandling, datakompression, sökmotorer, och modellanpassning.

Examinationsmoment

TEN1 - 4,0 HP
Skriftlig tentamen (U, 3, 4, 5)
LAB1 - 2,0 HP
Laborationskurs (U, G)

Examination

De tre första kursmålen examineras med TEN1. De två sista examineras med LAB1.

Organisation

Föreläsningar, lektioner och laborationer.

Litteratur

Böcker

 • M T Heath, (2002) Scientific Computing. An Introductory Survey Second edition McGraw Hill
  ISBN: 0072449829

Rekommenderade förkunskaper

Envariabelanalys 1
TATA41 - 6,0 HP - HT2 block 2 | HT2 block 3 | VT1 block 3 | VT1 block 4
Envariabelanalys 2
TATA42 - 6,0 HP - VT1 block 1 | VT1 block 2 | VT2 block 2 | VT2 block 3
Flervariabelanalys
TATA43 - 8,0 HP - VT2 block 2
Linjär algebra
TATA24 - 8,0 HP - HT1 block 1, HT2 block 4 | HT1 block 4, HT2 block 4

Kommentarer

Logga in för att kunna läsa och skriva kommentarer.