Y-sektionens studienämnd är ansvariga för att informationen på guiden är aktuell. Om du hittar någonting som inte stämmer kan du mejla SNY.

Budgetår


Institution

MAI

Examinator

Fredrik Andersson

Schemablock

Heltermin

HT1: block saknas
HT2: block 3

Huvudområden

Matematik
Tillämpad matematik
Teknisk fysik
Fysik

Nivå

A1X

Tidsfördelning

6,0HP
Schemalagd tid: 38 timmar
Självstudietid: 122 timmar

SNY har ordet

Det finns inga aktuella kommentarer för kursen. Om du har läst kursen får du gärna kontakta SNY med en kommentar för att förbättra kommande upplagor av Y-arens guide till galaxen.

Kursutvärderingar

Logga in för att läsa kursutväderingar

Innehåll

Mångfalder. Tensoralgebra och tensoranalys. Metriska tensorn. Geodeter. Riemanns krökningstensor. Variationskalkyl. Speciella relativitetsteorins postulat. Lorentz-transformationer. Fysikaliska konsekvenser av speciella relativitetsteorin. Allmänna relativitetsteorins principer. Einsteins fält- och rörelseekvationer. Svagfältsapproximationen. Schwarzschilds lösning. Planetrörelse och Merkurius perihelieförskjutning. Ljusavböjning. Rödförskjutning. Tidsfördröjning. Singulariteter. Statiska och roterande svarta hål. Gravitationsvågor. Relativistisk kosmologi.

Mål

Avsikten med kursen är att studenterna skall få en god förståelse av den speciella och allmänna relativitetsteorins principer och konsekvenser. Efter avklarad kurs kan studenten:

  • härleda Lorentz-transformationen ur speciella relativitetsteorins postulat och använda denna för att lösa problem inom den speciella relativitetsteorin
  • använda den matematiska teorin för förbindelser och allmänna tensorer (såsom Riemanntensorn) för att lösa problem av allmänrelativistisk natur.
  • redogöra för de fysikaliska principer som ligger till grund för allmänna relativitetsteorin och härleda deras konsekvenser för fält- och rörelseekvationernas utseende
  • härleda allmänna relativitetsteorins fysikaliska konsekvenser utifrån fält- och rörelseekvationerna, speciellt de klassiska testen av teorin samt svarta hål och relativistisk kosmologi
  • härleda de viktigaste exakta lösningarna till Einstein's fältekvationer

Examinationsmoment

UPG1 - 6,0 HP
Inlämningsuppgifter och muntlig redovisning (U, 3, 4, 5)

Organisation

Kursens innehåll presenteras på föreläsningar.

Litteratur

Böcker

  • FR D'Inverno, Introducing Einsteins Relativity Clarendon

Rekommenderade förkunskaper

Mekanik, Modern fysik. Utöver dessa formella förkunskapskrav behövs stor 'matematisk mognad'. Därför är det en fördel att ha läst en eller flera mer avancerade kurser i matematik och teoretisk fysik t ex komplex analys, differentialgeometri, funktionalanalys, kosmologi och/eller analytisk mekanik

Mekanik
TFYA76 - 6,0 HP - HT1 block 3
Mekanik, del 1
TMME12 - 4,0 HP - HT2 block 2
Mekanik, del 2
TMME04 - 6,0 HP - VT1 block 4
Mekanik, fortsättningskurs
TMME32 - 4,0 HP - VT1 block 4
Modern fysik
TFYA67 - 6,0 HP - HT2 block 1
Modern fysik I
TFYA73 - 4,0 HP - VT1 block 3 | VT2 block 2

Kommentarer

Logga in för att kunna läsa och skriva kommentarer.