Y-sektionens studienämnd är ansvariga för att informationen på guiden är aktuell. Om du hittar någonting som inte stämmer kan du mejla SNY.

Budgetår


Institution

MAI

Examinator

Yurii Malitskyi

Schemablock

Halvtermin

HT2: block4

Huvudområden

Matematik
Tillämpad matematik

Nivå

A1X

Tidsfördelning

6,0HP
Schemalagd tid: 36 timmar
Självstudietid: 124 timmar

SNY har ordet

Det finns inga aktuella kommentarer för kursen. Om du har läst kursen får du gärna kontakta SNY med en kommentar för att förbättra kommande upplagor av Y-arens guide till galaxen.

Kursutvärderingar

Logga in för att läsa kursutväderingar

Innehåll

Algoritmiska avbildningar, metoder för linjesökning, simplexmetoden för obegränsad optimering, konjugerade gradientmetoder, kvasi-Newton metoder, sekvensiell linjärprogrammering, sekvensiell kvadratisk programmering, modellbaserad prediktionsreglering (MPC), Gauss-Newton metoder.

Mål

Kursen avser att ge fördjupade kunskaper inom matematisk optimering, med inriktning mot metoder för olinjär optimering. Efter fullgjord kurs skall studenten kunna:

  • återge och tillämpa grundläggande konvergensteori för olinjär optimering
  • beskriva och tillämpa några grundläggande metodprinciper för olinjär optimering, som till exempel konjugerade gradient-metoder
  • förstå uppbyggnaden och funktionen hos vanligt förekommande optimeringsprogramvara för olinjär optimering.

Examinationsmoment

UPG1 - 6,0 HP
Projekt, och datorlaborationer (U, 3, 4, 5)

Organisation

Under föreläsningarna behandlas teori.

Litteratur

Kompendier

Utdelat material

Relaterade profiler

Finansiell matematik
TMF - IEI

Rekommenderade förkunskaper

Analys, linjär algebra, Matlab och en grundläggande kurs i optimeringslära

Envariabelanalys 1
TATA41 - 6,0 HP - HT2 block2 | HT2 block3
Envariabelanalys 2
TATA42 - 6,0 HP - VT1 block1 | VT1 block2 | VT2 block2 | VT2 block3
Flervariabelanalys
TATA43 - 8,0 HP - VT2 block2
Introduktionskurs i Matlab
TSRT04 - 2,0 HP - VT1 block2 | VT2 block1
Komplex analys
TATA45 - 6,0 HP - HT2 block1
Linjär algebra
TATA24 - 8,0 HP - HT1 block1, HT2 block4 | HT1 block4, HT2 block4
Optimeringslära grundkurs
TAOP07 - 6,0 HP - VT1 block3
Vektoranalys
TATA44 - 4,0 HP - HT1 block1

Kommentarer

Logga in för att kunna läsa och skriva kommentarer.