Y-sektionens studienämnd är ansvariga för att informationen på guiden är aktuell. Om du hittar någonting som inte stämmer kan du mejla SNY.

Budgetår


Examinator

Elina Rönnberg

Schemablock

Heltermin

HT1: block 4
HT2: block 4

Huvudområden

Matematik
Tillämpad matematik

Nivå

A1X

Tidsfördelning

12,0HP
Schemalagd tid: 20 timmar
Självstudietid: 300 timmar

SNY har ordet

Kursens mål är att ge förståelse för möjligheter och begränsningar vid användandet av matematisk modellering som en metod för att lösa problem i verkligheten. Genom att diskutera matematiska idéer och olika angreppssätt vid problemlösning och genom rapportskrivning tränas studenten i både muntlig och skriftlig kommunikation. Arbetet sker i grupp och efter en projektplan som utarbetas med hjälp av en projektstyrningsmodell (LIPS), speciellt framtagen för Y-programmet. Studenten får därmed träning i projektstyrning och erfarenhet av att arbeta i grupp.

Mål

Projektarbetet ska genomföras på ett industriellt professionellt sätt, och det ska utveckla och befästa deltagarnas kompetenser på följande områden:

 • Analysera och strukturera problem
 • Söka upp och tillägna sig kompletterande kunskaper
 • Skriva och följa upp projekt- och tidplan
 • Aktivt medverka till en väl fungerande projektgrupp
 • Tillämpa kunskaper från tidigare kurser
 • Ta initiativ och finna kreativa lösningar
 • Redovisa resultat muntligt och skriftligt
 • Möjligheter och begränsningar vid användandet av matematisk modellering som en metod för att lösa problem i verkligheten
Resultatet av projektarbetet ska:
 • Hålla hög teknisk kvalitet och baseras på moderna kunskaper och metoder i tillämpad matematik.
 • Dokumenteras i form av projekt- och tidplan samt i form av en teknisk rapport
 • Presenteras muntligt
 • Följas upp i en efterstudie
 • Uppfylla kraven i kravspecifikationen

Relaterade profiler

Finansiell matematik
TMF - IEI
Styr- och informationssystem
SIS - ISY
Teknisk matematik
TMT - MAI

Rekommenderade förkunskaper

De obligatoriska matematikkurserna på Y-programmet. I kursen erbjuds olika projekt och ytterligare förkunskaper kan krävas beroende på vilket projekt som väljs. Lips-kunskaper.

Kommentarer

Logga in för att kunna läsa och skriva kommentarer.