Y-sektionens studienämnd är ansvariga för att informationen på guiden är aktuell. Om du hittar någonting som inte stämmer kan du mejla SNY.

Budgetår


Institution

IFM

Examinator

Iryna Yakymenko

Schemablock

Heltermin

HT1: block 1
HT2: block 3

Huvudområden

Matematik
Tillämpad matematik
Teknisk fysik
Fysik

Nivå

A1X

Tidsfördelning

6,0HP
Schemalagd tid: 48 timmar
Självstudietid: 112 timmar

SNY har ordet

Kursen beskriver ett mycket kraftfullt sätt att angripa svårare problem inom mekaniken. Utgående från de så kallade Lagrange- och Hamiltonfunktionerna löser man problem som kan vara ganska knepiga med ”vanlig” (Newtonsk) mekanik. Kursen ger en god grund för förståelse av kvantmekanik. Kursen ger även kunskaper i systematiska metoder att lösa större mekanikproblem, vilket borde vara intressant även för studenter som inte läser profilen Mekatronik eller någon av fysikprofilerna.

Kursutvärderingar

Logga in för att läsa kursutväderingar

Innehåll

Mekanikens variationsprinciper, Lagranges ekvationer, Hamiltons princip och Hamiltons rörelseekvationer, konservering teorem, teori för små svängningsrörelser, analytisk behandling av centralkraftsproblem, Hamiltons beskrivning av mekanik, kanonisk transformation , Hamilton-Jacobi teori, Poisson parentes formulering, introduktion till analytisk mekanik av kontinuerliga system.

Mål

Kursen beskriver hur variationsprincipen används för att behandla problem inom mekaniken. Den klarlägger teorins struktur och är grunden för en fördjupad förståelse av klassisk mekanik samt även kvantmekanik och statistisk mekanik. Den analytiska mekaniken är också en effektiv metod att behandla tekniskt svårare problem inom mekaniken. För att uppnå detta mål ska de studerande kunna:

 • formulera lagrangefunktionen för olika mekaniska system,
 • lösa och analysera Lagranges rörelseekvationer för generaliserade koordinater,
 • formulera hamiltonfunktionen för olika mekaniska system,
 • lösa Hamiltons rörelseekvationer för kanoniska variabler,
 • använda genererade funktioner att genomföra kanoniska transformationer.

 

Examinationsmoment

TEN1 - 6,0 HP
Skriftlig tentamen (U, 3, 4, 5)

Organisation

Föreläsningar och seminarier med problem lösningar

Litteratur

Böcker

 • H. Goldstein, Ch. Poole, J. Safko, (2001) Classical Mechanics 3 Addison & Wesley
  ISBN: 978-0201657029
  selected parts

Kompendier

 • I.I. Yakymenko, Lecture Notes in Analytical Mechanics
 • I.I. Yakymenko, Set of Problems in Analytical Mechanics

Rekommenderade förkunskaper

Mekanik
TFYA76 - 6,0 HP - HT1 block 3
Mekanik, del 1
TMME12 - 4,0 HP - HT2 block 2
Mekanik, del 2
TMME04 - 6,0 HP - VT1 block 4
Mekanik, fortsättningskurs
TMME32 - 4,0 HP - VT1 block 4
Modern fysik
TFYA67 - 6,0 HP - HT2 block 1
Modern fysik I
TFYA73 - 4,0 HP - VT1 block 3 | VT2 block 2

Påbyggnadskurser

Avancerad kvantmekanik
TFYB03 - 6,0 HP - VT1 block 4
Kvantdynamik
TFYA28 - 6,0 HP - HT2 block 1

Kommentarer

Logga in för att kunna läsa och skriva kommentarer.