Y-sektionens studienämnd är ansvariga för att informationen på guiden är aktuell. Om du hittar någonting som inte stämmer kan du mejla SNY.

Budgetår


Institution

IFM

Examinator

Rickard Armiento

Schemablock

Halvtermin

VT2: block 1

Huvudområden

Teknisk fysik
Fysik

Nivå

G2

Tidsfördelning

4,0HP
Schemalagd tid: 52 timmar
Självstudietid: 55 timmar

Språk

Svenska

Länkar

Kurshemsida

SNY har ordet

En direkt fortsättningskurs på Modern fysik I som går in på mer av 1900-talets fysik, och den behandlar även lite 2000-tals fysik då den bland annat tar upp kort om kvantdatorer. Kursen tar i större grad än sin föregångare upp tillämpningar av de olika fysikaliska fenomenen. Kursen innehåller också labrationer. Kursen är väldigt uppskattad, framför allt för sina labrationer. Kursen är valbar då studenten antingen väljer denna kurs eller Signaler, information,kommunikation. Det är inte rekomenderart att läsa denna parallellt med Signaler, information, kommunikation då vt2 i trean är tung nog även utan den extra arbetsbördan.

Kursutvärderingar

Logga in för att läsa kursutväderingar

Innehåll

Den moderna fysiken är i huvudsak 1900-talets fysik och har ett gigantiskt omfång, från materiens minsta byggstenar till hela universum och allt däremellan. I denna kurs fokuserar vi på de mer tillämpade delarna av kvantfysiken och i viss mån relativitetsteorin och tillämpar dem på
 • Molekylfysik: kemisk bindning, molekylorbitaler, hybridisering, rotation och vibration, molekylspektra
 • Fasta tillståndets fysik: kristallstrukturer och bindningar, elektronstruktur, halvledarfysik och halvledarkomponenter
 • Exotiska material och materialtillstånd: fullerener, laser, supraledning, Bose-Einstein-kondensat
 • Numerisk lösning av kvantmekanika problem: variationsprincipen, materialberäkningar, kvantkemi
 • Kvantinformation: qubits, kvantdatorer och kvantkryptografi
 • Elementarpartikelfysik: standardmodellen och bortom standardmodellen
 • Kosmologi: big bang-teorin, universums expansion, svarta hål
 • Laborationer i kvantfysik och kärnfysik

Mål

I Modern fysik II ingår tillämpningar av de grunder inom relativitetsteori och kvantfysik som gavs i Modern fysik I. Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:
 • redogöra för de grundläggande huvudidéerna och teorierna inom de mer tillämpade delarna av den moderna fysiken
 • lösa problem inom den moderna fysiken och därvid välja lämpliga metoder och bedöma rimligheten av erhållna resultat
 • formulera och bedöma matematiska modeller som beskriver fysikaliska problem
 • förklara betydelsen av de svenska och engelska termer som används inom området
 • utföra enkla mätningar och datorberäkningar av betydelse inom den moderna fysiken

Examinationsmoment

TEN1 - 3,0 HP
En skriftlig tentamen (U,3,4,5)
LAB1 - 1,0 HP
Laborationer (U,G)

Organisation

Föreläsningar, lektioner och laborationer

Litteratur

Randy Harris: Modern Physics, 2a upplagan., Pearson international edition, 2008 (ISBN-13: 978-0-321-52667-0)

Rekommenderade förkunskaper

En- och flervariabelanalys, Mekanik, Vågfysik, Elektromagnetism, Modern fysik I

Elektromagnetism
TFYA13 - 8,0 HP - VT2 block 2
Envariabelanalys 1
TATA41 - 6,0 HP - VT1 block 4 | HT2 block 2 | HT2 block 3 | VT1 block 3
Envariabelanalys 2
TATA42 - 6,0 HP - VT1 block 1 | VT1 block 2 | VT2 block 2 | VT2 block 3
Flervariabelanalys
TATA43 - 8,0 HP - VT2 block 2
Mekanik
TFYA76 - 6,0 HP - HT1 block 3
Mekanik, del 1
TMME12 - 4,0 HP - HT2 block 2
Mekanik, del 2
TMME04 - 6,0 HP - VT1 block 4
Modern fysik I
TFYA73 - 4,0 HP - VT1 block 3 | VT2 block 2
Optik - teori och tillämpning
TFYA84 - 4,0 HP - VT2 block 4
Oscillationer och mekaniska vågor
TFYA81 - 4,0 HP - VT1 block 4
Oscillationer och mekaniska vågor
TFYA82 - 4,0 HP - VT1 block 4

Påbyggnadskurser

Analytisk mekanik
TFYA40 - 6,0 HP - HT1 block 1, HT2 block 3
Experimentell fysik
TFFM08 - 6,0 HP - HT1 block 1, HT2 block 1
Halvledarteknik
TFYA39 - 6,0 HP - HT2 block 3
Kosmologi
TFYA71 - 6,0 HP - VT1 block 1, VT2 block 2
Kvantmekanik
TFFY54 - 6,0 HP - HT1 block 2
Materiefysik del 1
TFFY70 - 6,0 HP - HT2 block 2
Medicinsk strålningsfysik
TVFA02 - 8,0 HP - VT1 block 2, VT2 block 2
Nanoteknologi
TFYA43 - 6,0 HP - HT1 block 3
Relativitetsteori
TATA75 - 6,0 HP - HT1 block saknas, HT2 block 3
Ytfysik
TFYA20 - 6,0 HP - HT2 block 4

Kommentarer

Logga in för att kunna läsa och skriva kommentarer.