Y-sektionens studienämnd är ansvariga för att informationen på guiden är aktuell. Om du hittar någonting som inte stämmer kan du mejla SNY.

Budgetår


Institution

IFM

Examinator

Per Sandström

Schemablock

Halvtermin

VT1: block 4

Huvudområden

Teknisk fysik
Fysik

Nivå

G1X

Tidsfördelning

4,0HP
Schemalagd tid: 0 timmar
Självstudietid: 107 timmar

SNY har ordet

Kursen ska ge grundläggande kunskaper om svängningsrörelser och vågrörelse med tillämpningar inom bland annat akustik och mer specifikt medicinsk teknik. Kursen repeterar mycket av vågfysiken från gymnasiet, men på ett djupare och mer ingående sätt och ofta med en större matematisk betoning. Ett speciellt sambandsblad med egna handskrivna kommentarer kan tas med till tentamen.

Kursutvärderingar

Logga in för att läsa kursutväderingar

Innehåll

Fysikaliskt modelltänkande och experimentell problemlösning.

Grundläggande oscillationsfenomen och vågrörelser, inkluderande bland annat: harmonisk svängningsrörelse, dämpad svängning, tvungen svängning, resonans, mekaniska vågor, fortskridande vågor, interferens, superposition, dopplereffekt, ljudintensitet, ljudintensitetsnivvå och reflektion av vågor.

Mål

Kursen syfte är att ge grundläggande kunskaper om svängningsrörelse och vågrörelse med tillämpningar inom bland annat akustik och mer specifikt medicinsk teknik. Efter fullgjord kurs ska studenten kunna behandla grundläggande vågfysikproblem relaterade till mekaniska vågor inklusive akustik.
Vidare ska studenten;

  • via experimentell problemlösning kunna ta fram ett fysikaliskt samband
  • kunna mäta akustiska storheter
  • kunna redovisa mätningar, resultat och slutsatser i en skriftlig rapport
  • kunna lösa problem relaterade till svängningsrörelser och vågutbredning

 

Examinationsmoment

TEN2 - 2,0 HP
Skriftlig tentamen (U, 3, 4, 5)
LAB3 - 1,0 HP
Laborationer experimentell problemlösning (U, G)
LAB1 - 1,0 HP
Laborationer akustik och medicinskt ultraljud (U, G)

Organisation

Kursen inleds med en introduktion till fysikaliskt modelltänkande och experimentell problemlösning via ett antal föreläsningar och laborationer. Föreläsningarna i vågfysik avser att ge en grundläggande förståelse av ämnet. Här presenteras de viktigaste teoretiska avsnitten som exemplifieras med ett antal räkneuppgifter. Kunskaperna fördjupas och tillämpas genom problemlösning på lektioner. I kursen ingår också laborationer relaterade till akustik och medicinsk teknik.
Kursen pågår under vårterminens första läsperiod.

Litteratur

Böcker

  • Göran Jönsson, Våglära och optik Teach Support
    ISBN: 9789163781445
    I kursen används kapitel 1-10 i boken. Samma bok används i TFYA84 där resterande delar gås igenom

Övrigt

  • Övrigt material via kursens Lisamrum

Rekommenderade förkunskaper

Envariabelanalys 1
TATA41 - 6,0 HP - VT1 block 4 | HT2 block 2 | HT2 block 3 | VT1 block 3
Experimentell fysik
TFFM08 - 6,0 HP - HT1 block 1, HT2 block 1
Linjär algebra
TATA24 - 8,0 HP - HT1 block 1, HT2 block 4 | HT1 block 4, HT2 block 4
Matematisk grundkurs
TATM79 - 6,0 HP - HT0 block , HT1 block 2 | HT0 block , HT1 block 3 | HT0 block , HT1 block 4

Påbyggnadskurser

Elektromagnetism
TFYA13 - 8,0 HP - VT2 block 2
Elektronik och mätteknik
TSTE05 - 8,0 HP - HT1 block 2, HT2 block 3
Mekanik, del 1
TMME12 - 4,0 HP - HT2 block 2
Optik - teori och tillämpning
TFYA84 - 4,0 HP - VT2 block 4

Kommentarer

Logga in för att kunna läsa och skriva kommentarer.