Y-sektionens studienämnd är ansvariga för att informationen på guiden är aktuell. Om du hittar någonting som inte stämmer kan du mejla SNY.

Budgetår


Institution

IFM

Examinator

Ivan Gueorguiev Ivanov

Schemablock

Halvtermin

HT2: block 2

Huvudområden

Teknisk fysik
Fysik

Nivå

A1X

Tidsfördelning

6,0HP
Schemalagd tid: 54 timmar
Självstudietid: 106 timmar

SNY har ordet

OBS! kursen gavs sista gången HT 2020. Kursens syfte är att ge en förståelse för fasta kroppars statiska och dynamiska egenskaper, hur atomernasitter ordnade i kristaller och hur atomerna binder till varandra och hur termisk energi lagras i kristaller. Dessutom behandlas kristallers elektroniska egenskaper och typiska skillnader mellan metaller, halvledare och isolatorer. Med andra ord, baskunskaper för så gott som all forskning och utveckling inom fasta tillståndets fysik.

Kursutvärderingar

Logga in för att läsa kursutväderingar

Innehåll

Atomära strukturen hos fasta kristallina material. Teoretiska och experimentella bakgrunden för strukturbestämning genom diffraktion. Gittervibrationer och från dessa härledda dynamiska egenskaper såsom värmekapacitet och värmeledningsförmåga. Elektroniska strukturen hos fasta kristallina material. Olika teoretiska modeller för elektronstrukturen hos olika typer av fasta kristallina material; frielektronmodellen, Blochbandmodellen.
Elektrontillstånd i halvledare, doping, Fermiytor i metaller. Defekter.

Mål

Det övergripande målet med kursen är att studenten skall kunna definiera, härleda och använda samband på problem inom materiefysik. Det innebär att studenten skall:

  • känna till fasta kristallina kroppars geometriska struktur och hur strukturbestämningar utförs i diffraktionsexperiment.
  • känna till fasta kristallina kroppars elektroniska struktur, dvs uppkomsten av bandstruktur.
  • känna till och förstå fasta kroppars statiska och dynamiska egenskaper.
  • kunna ställa upp idealiserade modeller för problem inom materiefysik
  • kunna tillämpa kunskaper och färdigheter för att lösa problem inom materiefysik
  • kunna på ett väl strukturerat och logiskt sammanhängande sätt redogöra för resonemang/härledningar inom materiefysik samt mellan teorins centrala begrepp

Examinationsmoment

TEN1 - 5,0 HP
Skriftlig tentamen (U, 3, 4, 5)
LAB1 - 1,0 HP
Laboration (U, G)

Organisation

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner och laborationer.

Litteratur

Kittel, C.: "Introduction to Solid State Physics", 8th ed., John Wiley, 2005.

Relaterade profiler

Teori, modellering och visualisering
TMV - IFM

Rekommenderade förkunskaper

Kvantmekanik
TFFY54 - 6,0 HP - HT1 block 2
Modern fysik
TFYA67 - 6,0 HP - HT2 block 1
Modern fysik I
TFYA73 - 4,0 HP - VT1 block 3 | VT2 block 2
Termodynamik och statistisk mekanik
TFYA12 - 6,0 HP - HT2 block 4

Påbyggnadskurser

Experimentell fysik
TFFM08 - 6,0 HP - HT1 block 1, HT2 block 1

Kommentarer

Logga in för att kunna läsa och skriva kommentarer.