Y-sektionens studienämnd är ansvariga för att informationen på guiden är aktuell. Om du hittar någonting som inte stämmer kan du mejla SNY.

Budgetår


Institution

IFM

Examinator

Tien Son Nguyen

Schemablock

Heltermin

HT1: block 1
HT2: block 1

Huvudområden

Teknisk fysik
Fysik

Nivå

A1X

Tidsfördelning

6,0HP
Schemalagd tid: 60 timmar
Självstudietid: 100 timmar

SNY har ordet

Kursen är laborativ och ger en inblick i fysikaliska mät- och analysmetoder. Den belyser teori behandlad i tidigare kurser men även i kurser som läses parallellt under höstterminen.

Kursutvärderingar

Logga in för att läsa kursutväderingar

Innehåll

De inledande föreläsningarna behandlar bl a kristallstrukturer och diffraktion, radioaktivitet, joniserande strålnings växelverkan med materia och strålningsdetektorer. Kursen innehåller en laborationsserie med laborationer inom områdena atom- och kärnfysik, vågfysik, statistisk fysik och fasta tillståndets fysik. Exempel på laborationer som normalt ingår är:  Holografi, Emissionsspektroskopi, Zeemaneffekt, Röntgenspektroskopi, Optisk pumpning, Laue kamera, Vakuumteknik, Masspektroskopi, Analys av gamma-spektrum, Curie och Isingmodellen, Fiberoptik samt Sveptunnelmikroskopet.

Mål

Det övergripande målet med kursen är att studenten skall få fördjupad kunskap om och förståelse av ett antal moderna fysikaliska mät- och analysmetoder. Kursen skall utveckla och befästa studentens kompetens att:

  • Utföra fysikaliska experiment
  • Tillämpa kunskaper från tidigare kurser
  • Analysera och sammanställa uppmätta och beräknade resultat
  • Redovisa erhållna resultat skriftligt
  • Aktivt medverka till att skapa en väl fungerande laborationsgrupp

Examinationsmoment

LAB1 - 6,0 HP
Examination (U, G)

Examination

På kursen ges betygen Underkänd/Godkänd.

Organisation

Kursen består av en serie laborationer men inleds med några föreläsningar. Inför varje laboration ska obligatoriska förberedelseuppgifter lämnas in. I kursen ingår även skriva individuella laborationsrapporter på ett urval av laborationerna.  
Kursen pågår hela höstterminen.

Litteratur

Övrigt

  • Laborations-PM och särtryck.

Relaterade profiler

Fotonik och kvantteknologi
PQT - IFM
Material- och nanofysik
MEF - IFM

Rekommenderade förkunskaper

Modern fysik
TFYA67 - 6,0 HP - HT2 block 1
Modern fysik I
TFYA73 - 4,0 HP - VT1 block 3 | VT2 block 2
Modern fysik II
TFYA74 - 4,0 HP - VT2 block 1
Optik - teori och tillämpning
TFYA84 - 4,0 HP - VT2 block 4
Oscillationer och mekaniska vågor
TFYA81 - 4,0 HP - VT1 block 4
Oscillationer och mekaniska vågor
TFYA82 - 4,0 HP - VT1 block 4
Termodynamik och statistisk mekanik
TFYA12 - 6,0 HP - HT2 block 4

Påbyggnadskurser

Materialtekniska analysmetoder
TFFM40 - 6,0 HP - VT1 block 1, VT2 block 1
Materiefysik del 1
TFFY70 - 6,0 HP - HT2 block 2
Materiefysik del 2
TFYA25 - 6,0 HP - VT1 block 2

Kommentarer

Logga in för att kunna läsa och skriva kommentarer.