Y-sektionens studienämnd är ansvariga för att informationen på guiden är aktuell. Om du hittar någonting som inte stämmer kan du mejla SNY.

Budgetår


Institution

IFM

Examinator

Magnus Boman

Schemablock

Halvtermin

HT1: block 2

Huvudområden

Teknisk fysik
Fysik

Nivå

A1X

Tidsfördelning

6,0HP
Schemalagd tid: 48 timmar
Självstudietid: 112 timmar

SNY har ordet

Analytisk mekanik, som kan läsas parallellt, har koppling till kursen. Det är en fördel att ha fourieranalys och i synnerhet linjär algebra färskt i minnet. För att lättare ta till sig föreläsningarna är det bra att tidigt i kursen jobba mycket med räkneuppgifterna för att tidigt lära sig notation. Kursen är mycket matematiskt inriktad, och att ha läst linjär algebra överkurs eller funktionalanalys innan kan underlätta, även om det inte är ett krav.

Kursutvärderingar

Logga in för att läsa kursutväderingar

Innehåll

Historisk bakgrund. Våg-partikeldualism. Vågpaket.Tidsberoende Schrödingerekvationen. Sannolikhetsströmtäthet. Väntevärden. Hermitska operatorer. Tidsoberoende Schrödingerekvationen. Randvillkor. Allmän lösning till Schrödingerekvationen. Tidsutvecklingsoperator. Diracs notation. Tillståndsrum. Adjungerad operator. Unitära operatorer. Kommutator. Rigoröst bevis av den generella osäkerhetsrelationen. Matrisrepresentation. Ehrenfest´s teorem. Kvantmekanikens postulat. Harmonisk oscillator med operatormetod. Operatorer som generatorer för translation och rotation. Symmetrier och konserveringslagar. Generaliserade rörelsemängdsmoment. Klotytefunktioner. Paulimatriser. Spinndynamik. Sfäriskt symmetrisk potential. Väteatomen i magnetfält. Spinn-ban koppling. Konceptuella problem. Approximativa metoder: Icke-degenererad och degenererad störningsteori; variationsmetoden.

Mål

Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper i kvantmekanik och ökad förmåga att lösa kvantmekaniska problem. Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:

  • utföra härledningar genom att utgå från de kvantmekaniska postulaten.
  • använda olika representationformer inom kvantmekanik.
  • lösa kvantmekaniska problem som involverar moment som listas i kursinnehållet.

 

Examinationsmoment

TEN1 - 6,0 HP
Skriftlig tentamen (U, 3, 4, 5)

Organisation

Kursen är uppdelad på föreläsningar och lektioner (räkneövningar).

Litteratur

B. H. Bransden and C. J. Joachain, Quantum Mechanics, second edition, Prentice Hall 2000.

Rekommenderade förkunskaper

Fourieranalys
TATA77 - 6,0 HP - HT1 block 1
Linjär algebra
TATA24 - 8,0 HP - HT1 block 1, HT2 block 4 | HT1 block 4, HT2 block 4
Modern fysik I
TFYA73 - 4,0 HP - VT1 block 3 | VT2 block 2
Modern fysik II
TFYA74 - 4,0 HP - VT2 block 1
Transformteori
TATA57 - 4,0 HP - VT2 block 1

Påbyggnadskurser

Avancerad kvantmekanik
TFYB03 - 6,0 HP - VT1 block 4
Elementarpartiklar och kvantfält
TFYB02 - 6,0 HP - HT2 block 1

Kommentarer

Logga in för att kunna läsa och skriva kommentarer.