Y-sektionens studienämnd är ansvariga för att informationen på guiden är aktuell. Om du hittar någonting som inte stämmer kan du mejla SNY.

Budgetår


Institution

IFM

Examinator

Irina Bouianova

Schemablock

Halvtermin

HT2: block 3

Huvudområden

Teknisk fysik
Elektroteknik
Fysik

Nivå

A1X

Tidsfördelning

6,0HP
Schemalagd tid: 48 timmar
Självstudietid: 112 timmar

SNY har ordet

Kursen behandlar de fysikaliska principer som utnyttjas i moderna halvledarkomponenter, och fokus ligger på en kvalitativ behandling av hur olika fenomen påverkar halvledarkomponenters prestanda och begränsningar. Kursen ger nödvändig förståelse av modern elektronik och optoelektronik och ger en god grund för vidare studier och tillämpningar.

Kursutvärderingar

Logga in för att läsa kursutväderingar

Innehåll

Grundläggande komponentfysik. Funktionssätt och modellering för pn- övergångar, optoelektroniska komponenter, bipolära transistorer, fälteffekttransistorer och integrerade kretsar. Processteknik för halvledarkomponenter och integrerade kretsar. Inledning av modern halvledarteknologi, såsom nanoteknologi och spinnelectronik.

Mål

Denna kurs syftar till att göra studenten förtrogen med fundamentala principer för halvledarkomponenter, och hur modeller av komponenter kan skapas från denna förståelse. Kursdeltagarna får den grundläggande kunskap som är nödvändig för att arbeta med integrerade kretsar samt optoelektronik. Detta inbegriper att studenten skall:

 • vara bekant med grundläggande fysikala principer som styr halvledarkomponenternas prestanda
 • kunna använda grundläggande ekvationer som beskriver komponenternas prestanda
 • förstå samt på ett strukturerat och logiskt koncist sätt kunna förklara halvledarkomponenternas kännetecken, funktion och begränsningar
 • förstå och kunna förklara de huvudsakliga teknologiska tillvägagångssätten för komponenttillverkning
 • utveckla grundläggande hjälpmedel som denne senare kan tillämpa för inlärning av nyutvecklade komponenter och tillämpningar

Examinationsmoment

UPG1 - 5,0 HP
Hemuppgifter samt muntlig tentamen (U, 3, 4, 5)
LAB1 - 1,0 HP
Laborationskurs (U, G)

Organisation

Föreläsningar, lektioner, laborationer.

Litteratur

Böcker

 • Ben G. Streetman och Sanjay Banerjee, (2000) Solid State Electronic Devices 5:e upplagan Prentice-Hall International Editions
  ISBN: ISBN 0-13-025538-6
  Huvudlitteratur (anpassad till material från seminarier) (eller 6:e upplagan, ISBN 0-13-149726-X)
 • D.A. Neamen, (2003) Semiconductor Physics and Devices McGraw-Hill
  ISBN: ISBN 0-07-119862-8
  Ersättningslitteratur

Relaterade profiler

Material- och nanofysik
MEF - IFM

Rekommenderade förkunskaper

Modern fysik

Modern fysik I
TFYA73 - 4,0 HP - VT1 block 3 | VT2 block 2
Modern fysik II
TFYA74 - 4,0 HP - VT2 block 1

Kommentarer

Logga in för att kunna läsa och skriva kommentarer.