Y-sektionens studienämnd är ansvariga för att informationen på guiden är aktuell. Om du hittar någonting som inte stämmer kan du mejla SNY.

Budgetår


Institution

IFM

Examinator

Martin Magnuson

Schemablock

Halvtermin

HT2: block 4

Huvudområden

Teknisk fysik
Fysik

Nivå

A1X

Tidsfördelning

6,0HP
Schemalagd tid: 46 timmar
Självstudietid: 114 timmar

SNY har ordet

Kursen har fått goda omdömen och laborationerna som ingår har känts relevanta. Du kan hjälpa till genom att skriva en kommentar efter att du har läst den, varför ska man läsa den här kursen?

Innehåll

Kursens första del behandlar kristallstrukturer av rena ytor, ultrahögvakuumtekniker, yt-känsliga karaktäriseringsmetoder och kemisk analys, fasövergångar som börjar från ytor samt elementära excitationer. Experimentella yt-diffraktion och spektroskopiska metoder för bestämning av atomkompositionen och strukturen vid ytor av fasta material behandlas. Teoretiska modeller som beskriver yt-elektroniska egenskaper, såsom uppkomsten av yt-tillstånd och dess påverkan på utträdesarbetet och metoder för att bestämma dessa.

Den andra delen av kursen behandlar adsorberade atomer och molekyler på olika ytor, potentiella energibarriärer vid fysisorption och kemisorption. Beskrivning av vanliga yt-adsorptionsprocesser, och hur dessa vanligtvis påverkar både atomstrukturen och elektroniska egenskaper hos ytor av metaller och mellanytor i halvledare. Woods beskrivning av överlager och adsorbat. Yt-diffusion och yt-reaktioner. Kursen diskuterar hur heterogena katalysatorer och halvledarkomponenter för energibesparing tillämpas i teknik för hållbar utveckling.

Mål

Det övergripande målet med kursen är att studenten skall kunna definiera, härleda och använda samband på problem inom ytfysik, rörande fasta material. Det innebär att studenten skall:

  • känna till hur kemiska sammansättningen och atomära strukturen kan bestämmas experimentellt för de yttersta atomlagren.
  • känna till ytors elektroniska struktur, dvs uppkomsten av speciella yttillstånd.
  • känna till och förstå vissa statiska och dynamiska egenskaper för ytor.
  • känna till vanliga ytadsorptionsproccesser och hur dessa kan nyttjas för att förändra ytors egenskaper.
  • kunna ställa upp idealiserade modeller för problem inom ytfysik.
  • kunna tillämpa kunskaper och färdigheter för att lösa problem inom ytfysik
  • kunna på ett väl strukturerat och logiskt sammanhängande sätt redogöra för resonemang/härledningar inom ytfysik samt mellan teorins centrala begrepp

 

Examinationsmoment

TEN1 - 5,0 HP
En skriftlig tentamen (U, 3, 4, 5)
LAB1 - 1,0 HP
En laborationskurs (U, G)

Organisation

Undervisningen sker i form av föreläsningar och laborationer.

Litteratur

Böcker
Zangwill, A., (1988) Physics at surfaces, Cambridge : Cambridge Univ. Press.
ISBN: 0521321476,0521347521
Webbsidor
Kurshemsida http://www.ifm.liu.se/edu/coursescms/tfya20/

Rekommenderade förkunskaper

Materiefysik önskvärt.

Kvantmekanik
TFFY54 - 6,0 HP - HT1 block 2
Materiefysik del 1
TFFY70 - 6,0 HP - HT2 block 2
Modern fysik I
TFYA73 - 4,0 HP - VT1 block 3 | VT2 block 2
Modern fysik II
TFYA74 - 4,0 HP - VT2 block 1

Kommentarer

Logga in för att kunna läsa och skriva kommentarer.