Vårmöte 2021

Information:
Preliminär kallelse
Slutgiltig kallelse
Anmälan till förmötet
Anmälan till vintermötet
Mötesprotokoll

Motioner:
Information kring motioner
Proposition: Stadgeändring revisorer (andra läsningen)
Ändringsyrkande Proposition: Stadgeändring revisorer
Proposition: Inval av projektledare och kassör för arbetsmarknadsgruppen (andra läsningen)


Bilagor:
Personvalsdokument 2.0
Valberedningens riktlinjer 20/21
Rapporter och meddelanden
Förslag till Årsbudget 21/22 (uppdaterad 21-04-14)
Bilaga till Årsbudget 21/22 (uppdaterad 21-04-14)
Förslag till Arbetsordning 21/22
Ändringsyrkande Förslag till Arbetsordning 21/22 (Dumväst)


Övrigt:
Nominera till dumvästen
Information om distansmötet:
Länk: https://liu-se.zoom.us/j/69653863487?pwd=L0ZUeUtmK1B0c3NBQ204UTJZbThGQT09
Lösenord: Ysektionen

Viktig information:
- För att få komma in i mötesrummet krävs att du inloggad via ditt LiU-id och är anmäld i röstgruppen på hemsidan via den stora knappen på framsidan.
- I pauserna kommer vi att tömma röstgruppen. Kom ihåg att logga in igen när det börjar.
- Om man måste lämna pågående sektionsmöte MÅSTE man höra av sig till en styrelseledamot och lämna röstgruppen på hemsidan. Detta för att säkerställa en enhetlig röstlängd.

Vett och Etikett:
- Vill man ha ordet kan man som vanligt använda talarlistan. Vid ordningsbrytande tillfällen bör man skriva ett privat meddelande till ordförande som sedan tilldelar dig ordet.
- Kom ihåg att endast tala då du har fått ordet tilldelat dig, och att hålla din mikrofon avstängd vid övriga tillfällen.
- Kom ihåg att stänga av mikrofoner och webbkamera efter att du talat klart.
- Du är deltar fortfarande i ett sektionsmöte, även om du sitter hemma. Försök hålla fokus och delta aktivt i mötet.

Information till kandidater för förtroendeposter:
- När det blir dags för er punkt kommer vi att visa den video ni har skickat in som presentation.
- Därefter svarar ni på frågor, precis som på ett vanligt sektionsmöte. Säkerställ att ni har en fungerande mikrofon och gärna även en webbkamera
- Under själva valet kommer ni att skickas ut ur mötet där ni ska vänta kvar tills ni blir insläppta igen, precis som vid ett vanligt sektionsmöte.


Senast ändrad: 3 maj 2021 19:16 av Kalle.
Öppnad av 766 användare sedan 25 maj 2022.