Övriga dokument


Riktlinjer för evenemangsplanering under coronapandemin
Med de nya (avsaknaden av) restriktionerna så har styrelsen tagit bort dokumentet med sektionens riktlinjer. Den enda återstående punkten är att man ska följa de allmäna råd som finns.
- Uppdaterad 2022-02-10.

Information om personuppgiftshantering på Y-sektionen

Y-sektionens hantering av personuppgifter

Dokumentet klargör hur personuppgiftshanteringen sköts, och ska skötas, på sektionen. Dokumentet ska även tolkas som riktlinjer för de utskott som vill arrangera evenemang och då, i samband med detta, måste hämta in tillfälliga uppgifter från sektionens medlemmar.

Senast ändrad: 10 februari 2022 12:33 av Hugo.
Öppnad av 530 användare.