Höstmöte 2020

Y-sektionens höstmöte 2020 hålls den 9 november klockan 17:15 på Zoom. Anmälan och dokument till mötet finnes nedan. Nya dokument kan komma att läggas till löpande.

Information:
Preliminär kallelse
Slutgiltig kallelse
Anmälan till förmötet
Anmälan till höstmötet

Mötesprotokoll

Motioner:
Information kring motioner

Bilagor:
Personvalsdokument
Valberedningens riktlinjer 20/21
Rapporter och meddelanden

Reviderad årsbudget 2020/2021
Revideringar årsbudget 2020/2021 <- Sammanställning av gjorda förändringar i årsbudgeten.


Verksamhetsberättelse 2018/2019 <- Lades till handlingarna under höstmötet 2019.
Ekonomisk redovisning 2018/2019
Budgetuppföljning 2018/2019 
Revisionsberättelse 2018/2019

Verksamhetsberättelse 2019/2020
Ekonomisk redovisning 2019/2020
Budgetuppföljning 2019/2020
Ekonomisk berättelse LINK 2019/2020
Revisionsberättelse 2019/2020

Övrigt:
Nominering till dumvästinnehavare


Information om distansmötet:
Länk: https://liu-se.zoom.us/j/69653863487?pwd=L0ZUeUtmK1B0c3NBQ204UTJZbThGQT09
Lösenord: Ysektionen

Viktig information:
- För att få komma in i mötesrummet krävs att du inloggad via ditt LiU-id och är anmäld i röstgruppen på hemsidan via den stora knappen på framsidan.
- I pauserna kommer vi att tömma röstgruppen. Kom ihåg att logga in igen när det börjar.
- Om man måste lämna pågående sektionsmöte MÅSTE man höra av sig till en styrelseledamot och lämna röstgruppen på hemsidan. Detta för att säkerställa en enhetlig röstlängd.

Vett och Etikett:
- Vill man ha ordet kan man som vanligt använda talarlistan. Vid ordningsbrytande tillfällen bör man skriva ett privat meddelande till ordförande som sedan tilldelar dig ordet.
- Kom ihåg att endast tala då du har fått ordet tilldelat dig, och att hålla din mikrofon avstängd vid övriga tillfällen.
- Kom ihåg att stänga av mikrofoner och webbkamera efter att du talat klart.
- Du är deltar fortfarande i ett sektionsmöte, även om du sitter hemma. Försök hålla fokus och delta aktivt i mötet.

Information till kandidater för förtroendeposter:
- När det blir dags för er punkt kommer vi att visa den video ni har skickat in som presentation.
- Därefter svarar ni på frågor, precis som på ett vanligt sektionsmöte. Säkerställ att ni har en fungerande mikrofon och gärna även en webbkamera
- Under själva valet kommer ni att skickas ut ur mötet där ni ska vänta kvar tills ni blir insläppta igen, precis som vid ett vanligt sektionsmöte.


Senast ändrad: 15 februari 2021 11:05 av Kalle.
Öppnad av 672 användare sedan 25 maj 2022.