Vårmöte 2022

Y-sektionens vårmöte 2022 hålls den 10 april klockan 11:15 i C4. Nedanför finns länkar med anmälan och alla dokument till mötet. Nya dokument uppdateras löpande. 

Information om sektionsmöte
Glöm inte att blippa ditt liu-kort när du går in eller ut ur salen under mötet. Röstlängden rensas i alla pauser, så kom ihåg att blippa in dig igen när mötet börjar.

Kallelser
Preliminär kallelse 
Slutgiltig kallelse

Anmälan
Anmälan Vårmötet 
Förmöte/Lunchhäng

Propositioner och motioner 
Information om motioner

Propositon: Sektionsmedlemmar(andra läsningen)
Motion: TekMat-logga
Proposition: Jubileumskassör (första läsningen)
Proposition: SNYs sammansättning

Ändringsyrkande: Arbetsordning

Motionssvar

Bilagor
Personvalsdokument 2.0
Årsbudget 2022/2023 Bilaga
Arbetsordning 2022/2023
Rapporter och meddelanden

Övrigt
Nominera till dumvästen

Vårmötesprotokoll


Senast ändrad: 26 januari 2024 12:37 av Rasmus.
Öppnad av 809 användare sedan 25 maj 2022.