Vintermöte 2022

*UPPDATERING: eftersom restriktionerna lättar så kommer sektionsmötet trots allt att hållas på campus i C4. Glöm inte att skriva eventuell specialkost i anmälan.*

Y-sektionens vintermöte 2022 hålls den 13 februari klockan 11:15. Nedanför finns länkar med anmälan och alla dokument till mötet. Nya dokument uppdateras löpande. 

Information om sektionsmöte
Glöm inte att blippa ditt liu-kort när du går in eller ut ur salen under mötet. Röstlängden rensas i alla pauser, så kom ihåg att blippa in dig igen när mötet börjar.

Information
Preliminär kallelse 
Slutgiltig kallelse
Mötesprotokoll

Anmälan
Anmälan Vintermötet 
Anmälan Förmötet

Propositioner och motioner 
Information om motioner
Proposition: Valberedningens sammansättning (andra läsningen) 
       Ändringsyrkande: Valberedningens sammansättning 
Motion: Stadgeändring Yvettes uppdrag (andra läsningen) 
Motion: Stadgeändring Arbetsmiljöombud (andra läsningen) 

Proposition: Stadgeändring Sektionsmedlemmar Teknisk Matematik
Proposition: Uppdatering Grafisk Profil

Motionssvar

Bilagor
Personvalsdokument 3.0
Grafisk Profil
Märke Teknisk Matematik: Finalistbidrag
Rapporter och Meddelanden
Uppdateras löpande


Senast ändrad: 26 januari 2024 12:37 av Rasmus.
Öppnad av 950 användare sedan 25 maj 2022.