Bilavtal

Läs bilavtalet innan du hyr yrla så du vet vilka rättigheter och skydligheter du har som hyrstagare.

Bilavtal för sektionsbilen Yrla - Antagen 2015-08-10
Bilavtal 15/16

Bilavtal vid större arrangemang 
Bilavtal vid arrangemang

Senast ändrad: 13 augusti 2015 08:36 av Margareta.