Styrelsen

Vi arbetar för att göra din tid som student på Y-programmen så bra som möjligt.*Fotograf: Björn Tallberg, Y-sektionens Fotogrupp*

Y-sektionens styrelse består i år av ett gäng glada studenter som tillsammans ansvarar för den dagliga verksamheten i Y-sektionen. Detta innebär en hel del ekonomiska beslut men även att vi tar ställning i diverse andra frågor av varierande karaktär.

Det som styr styrelsens arbete är Y-sektionens stadgar och arbetsordning. Vill du få lite mer kunskap om sektionen kan ett bra tips vara att börja titta på dem. De finns under Sektionsdokument.

Har du några frågor eller synpunkter om sektionen så tveka inte att fråga. Du hittar kontaktuppgifter till styrelsens medlemmar under länken Kontaktuppgifter. Vet du inte vem du ska kontakta så skicka ett mail till ordforande@ysektionen.se så kan jag guida dig vidare.

Sektionsordförande 19/20
Emil Eriksson
ordforande@ysektionen.se
070-513 65 57


Senast ändrad: 13 maj 2020 18:16 av Carl.