Vårmöte 2020

Information:
Preliminär kallelse
Slutgiltig kallelse
Anmäl dig till mötet
Dagordning

Motioner:
Information om motioner

Dokument:
Personvalsdokument vers. 2
Förslag till Arbetsordning 2020/2021 (Nyinlagd text är rödmarkerad, borttagen text är genomstruken).

Årsbudget 2020/2021
Bilaga årsbudget 2020/2021

Rapporter och meddelanden
Mötesprotokoll


Övrigt:
Nominera till dumvästen


Information om distansmötet:
Länk: https://liu-se.zoom.us/j/2055186701 
Lösenord: Ysektionen

Viktig information:
- Länken till Zoom-rummet finns på evenemanget på https://ysektionen.se/kalender/369/. (Alltså här)
- För att få komma in i mötesrummet krävs att du är anmäld i röstgruppen på hemsidan via den stora knappen på framsidan.
- I pauserna kommer vi att tömma röstgruppen. Kom ihåg att logga in igen när det börjar.
- Om man måste lämna pågående sektionsmöte MÅSTE man höra av sig till en styrelseledamot och lämna röstgruppen på hemsidan. Detta för att säkerställa en enhetlig röstlängd.

Vett och Etikett:
- Vill man ha ordet kan man som vanligt använda talarlistan. Vid ordningsbrytande tillfällen bör man skriva ett privat meddelande till ordförande som sedan tilldelar dig ordet.
- Kom ihåg att endast tala då du har fått ordet tilldelat dig, och att hålla din mikrofon avstängd vid övriga tillfällen.
- Kom ihåg att stänga av mikrofoner och webbkamera efter att du talat klart.
- Du är deltar fortfarande i ett sektionsmöte, även om du sitter hemma. Försök hålla fokus och delta aktivt i mötet.

Information till kandidater för förtroendeposter:
- När det blir dags för er punkt kommer vi att visa den video ni har skickat in som presentation.
- Därefter svarar ni på frågor, precis som på ett vanligt sektionsmöte. Säkerställ att ni har en fungerande mikrofon och gärna även en webbkamera
- Under själva valet kommer ni att skickas ut ur mötet där ni ska vänta kvar tills ni blir insläppta igen, precis som vid ett vanligt sektionsmöte.


Senast ändrad: 9 maj 2020 09:36 av Henrik.
Öppnad av 482 användare sedan 25 maj 2022.