Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till Y-sektionens kansli 2020/2021

Y-sektionen
Kårallen, Linköpings Universitet
581 83 Linköping
Telefon: 073-8005799
Org. nr: 822002-2381

Styrelsen (styrelsen@ysektionen.se)   Ordförande
   Matilda Granqvist
   ordforande@ysektionen.se
   073-8005799


   Vice ordförande
   Kaspar Rommel
   viceordforande@ysektionen.se
   073-1002848

   Skattmästare
   Emil Säll
   skattmastare@ysektionen.se
   070-5184320

  Chefsbyråkrat
  Kalle Ytterberg
  chefsbyrakrat@ysektionen.se
  070-2833147
   Informationsansvarig
   Hugo Ekinge
   info@ysektionen.se
   070-2814064


   Ledamot
   Hilma Karlsson
   hilma.karlsson@ysektionen.se
   070-3797166


   Ledamot
   Andreas Hertin
   andreas.hertin@ysektionen.se
   072-7256222


   Ledamot
   Jesper Vines
   jesper.vines@ysektionen.se
   070-0624971
   


Utskottsansvariga   Näringslivsansvarig
   Ida Nilsson
   naru.ordforande@ysektionen.se
   
   Marknadsföringsansvarig
   Johanna Eklind
   mafuordf@ysektionen.se

   
     Sexmästare
   Rebecka Åhlander
   sexmastare@ysektionen.se
   
     Projektledare LINK
   Tobias Wang
   projektledare@linkdagarna.se
   072-5165400
 

   

   Aktivitetsansvarig
   Jonas Asker Svedberg
   aktuordf@ysektionen.se
   

   Yvetteordförande
   Märta Anderberg
   yvetteordf@ysektionen.se
   

   
   Studienämndsordförande
   Joel Nilsson
   snordf@ysektionen.se
   
   
   Alumniutskottsordförande
   Elin Kidell Löwstedt
   alumnyordf@ysektionen.se
   
     Webmaster
   Rasmus Jonsson
   webmaster@ysektionen.se
   072-5456123
  
     Pubansvarig
   Johan Forsman
   pubutskottsordforande@ysektionen.se
  
     Arbetsmiljöombud
   Oscar Holm
   amo@ysektionen.se
  
   Arbetsmiljöombud
   Elin Hasselblad
   amo@ysektionen.se
   076-0177112
     Ordförande Y-bandet
   Andreas Linder
   ybandet@ysektionen.se
   
     Intendent
   Viktor Larsson
   Intendent@ysektionen.se
   
     Kommendör
   Fredrik Lindgren
   kommendor@ysektionen.se
   073-035 90 14

Senast ändrad: 3 mars 2021 20:22 av Kalle.
Etiketter: Kansliet Styrelsen