Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till Y-sektionens kansli 2022/2023

Y-sektionen
Kårallen, Linköpings Universitet
581 83 Linköping
Telefon: 070-3355686
Mailadress: ordforande@ysektionen.se 
Org. nr: 822002-2381
Maillista till kansliet (utskottsansvariga) kansliet@ysektionen.se

Styrelsen (styrelsen@ysektionen.se)
   Ordförande
   Joel Wiklund
   ordforande@ysektionen.se
   070 - 33 55 686
   Vice ordförande
   Carl Steen 
   viceordforande@ysektionen.se
   070 - 581 02 41

   Skattmästare
   Filip Johansson
   skattmastare@ysektionen.se
   072 - 302 71 82

   Chefsbyråkrat
   Linnea Serrander
   chefsbyrakrat@ysektionen.se
   072 - 239 20 01
   Informationsansvarig
   Adrian Kjellén
   info@ysektionen.se
   072 - 007 95 48
   Ledamot
   Olle Unell
   olle.unell@ysektionen.se
   076 - 789 70 17
   Ledamot
   Oskar Persson
   oskar.persson@ysektionen.se
   076 - 847 95 69
   
   Ledamot
   Filip Ripstrand
   filip.ripstrand@ysektionen.se
   076 - 393 25 67
   
 Ledamot
 Matteus Jönsson
 matteus.jonsson@ysektionen.se
 072 - 210 33 91
   


Utskottsansvariga

   


   Näringslivsansvarig
   Fredrik Hansson
   naru.ordforande@ysektionen.se
   072-733 05 73
   Marknadsföringsansvarig
   Viktor Bergkvist
   ordforande@mafu.ysektionen.se
   
   Sexmästare
   Henry Yström
   sexmastare@ysektionen.se
   072-734 34 64
     Projektledare LINK
   Ludvig Nyberg
   ludvig.nyberg@linkdagarna.se
   070-734 34 47
Profilbild Leo T

   

   Aktivitetsansvarig
   Leo Thorén
   aktuordf@ysektionen.se
   076-169 61 99
   

     

   Yvetteordförande

   Mikaela Lindkvist
   yvetteordf@ysektionen.se

   
   Studienämndsordförande
   Carl Mattsson
   snordf@ysektionen.se
   070 - 362 65 99

   
   Alumniutskottsordförande
   Malin Johansson
   ordforande@alumny.ysektionen.se
   
Webmaster_21-22    Webmaster
   Tiger Kylesten
   webmaster@ysektionen.se
   076-8809993
  
     Pubansvarig
   Josef Johansson
   pubutskottsordforande@ysektionen.se
  
   Arbetsmiljöombud
   Daniel Söderström
   amo@ysektionen.se
   0760-07 40 63
     Arbetsmiljöombud
   Adam Renberg
   amo@ysektionen.se

     Ordförande Y-bandet
   Linus Laurell
   ybandet@ysektionen.se
   
     Intendent
   Alice Ehn Paulsson
   Intendent@ysektionen.se

   Internationell ansvarig
   Nicoline Lübstorf
   president@intu.ysektionen.se  
   

Senast ändrad: 18 november 2022 14:02 av Daniel.
Öppnad av 1218 användare.
Etiketter: Kansliet Styrelsen