Kontaktuppgifter

Y-sektionen
Kårallen, Linköpings Universitet
581 83 Linköping
Telefon: 073-3990063
Mailadress: ordforande@ysektionen.se 
Org. nr: 822002-2381
Maillista till kansliet (utskottsansvariga) kansliet@ysektionen.se

Styrelsen (styrelsen@ysektionen.se)


   Ordförande
   Sean Moran
   ordforande@ysektionen.se
   073-3990063
   Vice ordförande
   Rasmus Jonsson
   viceordforande@ysektionen.se
   0725-456123

   Skattmästare
   Elias Adebrant
   skattmastare@ysektionen.se
   072-5445387

   Chefsbyråkrat
   Nils Forssén
   chefsbyrakrat@ysektionen.se
   070-3922002
   Informationsansvarig
   Cornelia Calota
   info@ysektionen.se
   073-7563299
   Ledamot
   Alexander Bagdadi
   alexander.bagdadi@ysektionen.se
   076-0116200
   Ledamot
   Carolina Eriksson
   carolina.eriksson@ysektionen.se
   070-2601633
   Ledamot
   Nina Berggren
   nina.berggren@ysektionen.se
   070-3144957
 Ledamot
 Stina Ankarberg
 stina.ankarberg@ysektionen.se
 070-4277661


Utskottsansvariga (kansliet@ysektionen.se)

   


   Näringslivsansvarig
   Algot Walfridsson
   naru.ordforande@ysektionen.se
   072-2192674

     Marknadsföringsansvarig
   Patrik Modorato
   ordforande@mafu.ysektionen.se
   072-7210105 
   
   Sexmästare
   Erik Abrahamsson
   sexmastare@ysektionen.se
   072-5222117
   Projektledare LINK
   Anastasia Saprunova
   projektledare@linkdagarna.se
   070-2520201

   
   Aktivitetsansvarig
   Alma Dejus
   aktuordf@ysektionen.se
   072-0153505
   

   

   Yvetteordförande

   Amanda Falk
   yvetteordf@ysektionen.se
   073-6565742
   Studienämndsordförande
   Rasmus Uhlin
   snordf@ysektionen.se
   072-5528469
   

   
     Alumniutskottsordförande
   Erik Karlsson
   ordforande@alumny.ysektionen.se
   070-6960540
   
     Webmaster
   Axel Wennström
   webmaster@ysektionen.se
  
     Pubansvarig
   Jonas Magnusson
   pubutskottsordforande@ysektionen.se
   072-2480008
  
   Arbetsmiljöombud
   Malin Lundmark
   amo@ysektionen.se
   076-8332708

   Ordförande Y-bandet
   Oscar Olsson
   ybandet@ysektionen.se
   076-9374277
   
     Intendent
   intendent@ysektionen.se

   Internationell ansvarig
   Leah Houles
   president@intu.ysektionen.se
   076-3932883
   

Senast ändrad: 6 maj 2024 18:46 av Axel.
Öppnad av 5154 användare sedan 25 maj 2022.
Etiketter: Kansliet Styrelsen