Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till Y-sektionens kansli 2019/2020

Y-sektionen
Kårallen, Linköpings Universitet
581 83 Linköping
Telefon: 070-253 51 51
Org. nr: 822002-2381

Styrelsen (styrelsen@ysektionen.se)   Ordförande
   Emil Eriksson
   ordforande@ysektionen.se
   070-5136557


   Vice ordförande
   Hampus Frick
   viceordforande@ysektionen.se
   073-6156500

   Skattmästare
   Erik Sandström
   skattmastare@ysektionen.se
   072-1776905

  Chefsbyråkrat
  Henrik Ahlinder
  chefsbyrakrat@ysektionen.se
  076-8292579
   Informationsansvarig
   Carl Mattsson
   info@ysektionen.se
   070-3626599


   Ledamot
   Josefine Tuvesson
   josefinetuvesson@ysektionen.se
   070-8444945


   Ledamot
   Johan Rådkvist
   johanradkvist@ysektionen.se
   070-2669882


   Ledamot
   Elias Bruno
   EliasBruno@ysektionen.se
   073-5159608
   


Utskottsansvariga

   Näringslivsansvarig
   Marcus Engdahl
   naru.ordforande@ysektionen.se
   073-2646007
   Marknadsföringsansvarig
   Jonatan Krantz
   mafuordf@ysektionen.se

   076-8211773
   Sexmästare
   Erica Ingerstad
   sexmastare@ysektionen.se
   070-5750239
   Projektledare LINK
   Mathilda Moström
   mathilda.mostrom@linkdagarna.se
   072-5165400
   Aktivitetsutskottsordförande
   Daniel Sandvall
   aktuordf@ysektionen.se
   072-3311026
   Yvetteordförande
   Anna Berg
   yvetteordf@ysektionen.se
   076-1104944

   Studienämndsordförande
   Tove Kallin
   snordf@ysektionen.se
   073-2640198
   Alumniutskottsordförande
   Gustav Zetterqvist
   alumnyordf@ysektionen.se
   073-0562170
   Webmaster
   Mikael Josefsson
   webmaster@ysektionen.se
   070-3070145
   Pubansvarig
   Tom Edling
   pubutskottsordforande@ysektionen.se
   070-7759578
   Arbetsmiljöombud
   Jesper Nordström
   amo@ysektionen.se
   072-7442378
   Arbetsmiljöombud
   Elin Hasselblad
   amo@ysektionen.se
   076-0177112
   Projektledare Y-bandet
   Daniel Bladh
   ybandet@ysektionen.se
   073-2551269
   Intendent
   Jens Grundmark
   Intendent@ysektionen.se
   076-8161187
   Kommendör
 Christoffer MacAulay
 kommendor@ysektionen.se
 070-3515056

Senast ändrad: 28 oktober 2019 20:56 av Carl.
Etiketter: Kansliet Styrelsen