Vårmöte 2023

Y-sektionens vårmöte 2023 hålls den 2 april klockan 10:15 i C4. Nedanför finns länkar med anmälan och alla dokument till mötet. Nya dokument uppdateras löpande. 

Information 
Motionsmallar
Preliminär kallelse
Slutgiltig kallelse

Anmälan


Propositioner/motioner
Motion: Slopa hattarna
      Ändringsyrkande: Slopa motionen Slopa hattarna
Proposition: Fyllnadsval

Bilagor 
Personvalsdokument
Rapporter och Medelanden
Arbetsordning 2023/2024
     Ändringsyrkande: Arbetsordningen
Förslag till Årsbudget 2023/2024
Bilaga till årsbudget 
Revisors utlåtande om fyllnadsval, 2023-03-28

Övrigt

Nominering till dumvästen 
Mötesprotokoll

Senast ändrad: 13 april 2023 09:48 av Linnea.
Öppnad av 1190 användare.