Tillbaka

Vårmöte

Tidpunkt: ons 22/4 2020, 17:15 till ons 22/4 2020, 23:59

Plats:

Beskrivning: Under vårmötet kommer förtroendeposter att väljas in och så kommer de motioner som kommit in att presenteras och röstas om.

Länk till sektionsmötet:
https://liu-se.zoom.us/j/2055186701
Lösenord: Ysektionen

Finns det något i sektionens verksamhet som du tycker borde förändras?
Då kan du skriva ner en motion och skicka den till styrelsen@ysektionen.se. Skicka in din motion innan motionsstopp, som inträffar den 12:e april 2020.
Länk till motionsmall: https://ysektionen.se/sektionen/sektionsdokument/paverka/

Länk till facebookevenemanget: https://www.facebook.com/events/210278183567559/

Teknisk information om distansmöte:

Viktig information:
- Länken till Zoom-rummet finns på evenemanget på https://ysektionen.se/kalender/369/. (Alltså här)
- För att få komma in i mötesrummet krävs att du är anmäld i röstgruppen på hemsidan via den stora knappen på framsidan.
- I pauserna kommer vi att tömma röstgruppen. Kom ihåg att logga in igen när det börjar.
- Om man måste lämna pågående sektionsmöte MÅSTE man höra av sig till en styrelseledamot och lämna röstgruppen på hemsidan. Detta för att säkerställa en enhetlig röstlängd.

Vett och Etikett:
- Vill man ha ordet kan man som vanligt använda talarlistan. Vid ordningsbrytande tillfällen bör man skriva ett privat meddelande till ordförande som sedan tilldelar dig ordet.
- Kom ihåg att endast tala då du har fått ordet tilldelat dig, och att hålla din mikrofon avstängd vid övriga tillfällen.
- Kom ihåg att stänga av mikrofoner och webbkamera efter att du talat klart.
- Du är deltar fortfarande i ett sektionsmöte, även om du sitter hemma. Försök hålla fokus och delta aktivt i mötet.

Information till kandidater för förtroendeposter:
- När det blir dags för er punkt kommer vi att visa den video ni har skickat in som presentation.
- Därefter svarar ni på frågor, precis som på ett vanligt sektionsmöte. Säkerställ att ni har en fungerande mikrofon och gärna även en webbkamera
- Under själva valet kommer ni att skickas ut ur mötet där ni ska vänta kvar tills ni blir insläppta igen, precis som vid ett vanligt sektionsmöte.

Sista anmälan: ons 22/4 2020, 16:00

Lägg till i Google Calendar

Anmälan

Du måste logga in för att kunna anmäla dig!


Logga in