Tillbaka

Höstmöte

Tidpunkt: mån 9/11 2020, 17:00 till mån 9/11 2020, 23:59

Plats: Zoom: https://liu-se.zoom.us/j/69653863487?pwd=L0ZUeUtmK1B0c3NBQ204UTJZbThGQT09 Lösenord: Ysektionen

Beskrivning: Måndagen den 9e november är det dags för Y-sektionens höstmöte. Mötet börjar 17.15 och kommer ske via Zoom. Under mötet väljs följande förtroendeposter in:
- Valberedningsledamot, representanter från årskurs 1-4 samt godtycklig årskurs
- Revisorssuppleant
- Revisor
- Studienämndsordförande
- Vice studienämndsordförande
- MED10 projektledare
- Kommendör för Y-Fadderiet 21/22

Finns det något i sektionens verksamhet som du tycker borde förändras?
Då kan du skriva ner en motion och skicka den till styrelsen@ysektionen.se Skicka in din motion innan motionsstopp, som inträffar den 30/10 2020.
Motionsmall finns på: https://ysektionen.se/sektionen/sektionsdokument/paverka/

Innan sektionsmötet hålls ett förmöte torsdagen den 5e november kl 17.15, också via Zoom. Under förmötet kommer styrelsen informera om hur ett sektionsmöte går till och inkomna motioner kommer att diskuteras.

På höstmötet ska även en dumvästinnehavare väljas. Känner du någon som gjort något dumt den senaste tiden? Nominera då denna till dumvästinnehavare på följande länk:
https://forms.gle/Mja1rjrLrTeVkSF27

Länk till facebookevenemanget: https://www.facebook.com/events/252301276186838/

Kallelser och andra dokument hittas här:
https://ysektionen.se/sektionen/sektionsdokument/sektionsmoten/hostmote-2020/

Teknisk information om distansmöte:

Viktig information:
- Länken till Zoom-rummet finns på evenemanget på https://ysektionen.se/kalender/397/. (Alltså här)
- För att få komma in i mötesrummet krävs att du är anmäld i röstgruppen på hemsidan via den stora knappen på framsidan.
- I pauserna kommer vi att tömma röstgruppen. Kom ihåg att logga in igen när det börjar.
- Om man måste lämna pågående sektionsmöte MÅSTE man höra av sig till en styrelseledamot och lämna röstgruppen på hemsidan. Detta för att säkerställa en enhetlig röstlängd.

Vett och Etikett:
- Vill man ha ordet kan man som vanligt använda talarlistan. Vid ordningsbrytande tillfällen bör man skriva ett privat meddelande till ordförande som sedan tilldelar dig ordet.
- Kom ihåg att endast tala då du har fått ordet tilldelat dig, och att hålla din mikrofon avstängd vid övriga tillfällen.
- Kom ihåg att stänga av mikrofoner och webbkamera efter att du talat klart.
- Du är deltar fortfarande i ett sektionsmöte, även om du sitter hemma. Försök hålla fokus och delta aktivt i mötet.

Information till kandidater för förtroendeposter:
- När det blir dags för er punkt kommer vi att visa den video ni har skickat in som presentation.
- Därefter svarar ni på frågor, precis som på ett vanligt sektionsmöte. Säkerställ att ni har en fungerande mikrofon och gärna även en webbkamera
- Under själva valet kommer ni att skickas ut ur mötet där ni ska vänta kvar tills ni blir insläppta igen, precis som vid ett vanligt sektionsmöte.


Med vänliga hälsningar
Styrelsen 20/21

Sista anmälan: mån 9/11 2020, 17:00

Lägg till i Google Calendar

Anmälan

Du måste logga in för att kunna anmäla dig!


Logga in