Y-sektionens studienämnd är ansvariga för att informationen på guiden är aktuell. Om du hittar någonting som inte stämmer kan du mejla SNY.

Institution

IMT

Profilansvarig

Anders Eklund

Huvudområden

Elektroteknik

Länkar

Profilhemsida

Senast uppdaterad 2022

SNY har ordet

Den här profilen ger en bra grund till anatomiska och fysiologiska tillstånd. Som ingenjör kommer man att analyser dessa och lösa teknikrelaterade problem utifrån det man har lärt sig här. Profilen är bra för den som är intresserad av matte, kemi, biologi och signalteori.

Inför profilvalen har SNY valt att lägga upp slidesen från de AlumnY-föreläsningar som vi har tillgång till: Profilföreläsning 2021
Profilföreläsning 2022

Beskrivning

Målet med profilen medicinsk bildanalys och visualisering är att ge god kunskap om hur olika typer av bilddata kan genereras, bearbetas och användas för att maximera nyttan av de många bildgivande undersökningar som görs inom modern hälso- och sjukvård. För att uppnå detta mål krävs en god teoretisk grund för hur dessa data kan beskrivas och representeras av matematiska modeller. Den inhämtade kunskapen avser ge god förmåga att iscensätta, strukturera, bearbeta och lösa generella medicintekniska problemställningar med ett speciellt fokus på analys och visualisering av multidimensionella data såsom bilder, volymer och volymsekvenser. Detta omfattar såväl förståelse av fysiska bildgivande enheter som utveckling av algoritmer, system och processer för att förbättra människors livskvalitet. Profilen ger en god grund för lära sig använda, föreslå och utvärdera tekniska verktyg och metoder samt identifiera och hantera de särskilda problem som uppkommer i samband med anskaffning, bearbetning och tolkning av inhämtade data.

Profilen vänder sig till den som är intresserad av matematik, fysik, signalteori, optimering, tekniska beräkningar och lärande system. Profilen passar den som gärna letar efter en teoretisk kärna i olika praktiska problem. Profilen ger en god förmåga att utföra ett teoretiskt eller tillämpat examensarbete. Det kan göras på något industriföretag, offentligt institut, Linköpings universitet eller inom utbytesverksamhet med andra universitet.

Särskilda profilkrav

Profilens obligatoriska kurser framgår av programplanen. Profilens valbara kurser framgår av programplanen och av dessa ska minst 6 hp väljas. De obligatoriska kurserna inom profilen medför att kravet på 30 hp på avancerad nivå inom huvudområdet elektroteknik är uppfyllt. Med aktiva val av valbara kurser kan även 30 hp på avancerad nivå inom huvudområdet medicinsk teknik uppnås.

Kurskrav

6 HP av följande kurser:

Artificiell intelligens
TDDC17 - 6,0 HP - HT1 block 3
Beräkningsmatematik
TANA21 - 6,0 HP - HT1 block 3
Bild- och ljudkodning
TSBK02 - 6,0 HP - VT2 block 4
Bildsensorer
TSBB09 - 6,0 HP - HT2 block 4
Biomedicinsk modellering och simulering
TBME08 - 6,0 HP - VT2 block 3
Biomedicinsk optik
TBMT57 - 6,0 HP - HT1 block 1
Biomedicinsk optik
TBMT36 - 6,0 HP - HT1 block 1
Datorseende
TSBB15 - 12,0 HP - VT1 block 1, VT2 block 3
Digital bildbehandling grundkurs
TSBB08 - 6,0 HP - HT1 block 4
Digital signalbehandling
TSRT78 - 6,0 HP - HT2 block 2
Fysiologiska tryck och flöden
TBMT09 - 6,0 HP - VT1 block 1
Matematiska modeller i biologi
TATM38 - 6,0 HP - HT1 block 3
Medicinska informationssystem
TBMI19 - 6,0 HP - HT1 block 2, HT2 block 3
Multidimensionell signalanalys
TSBB06 - 6,0 HP - HT1 block 2, HT2 block 3
Multivariat statistik
TAMS39 - 6,0 HP - HT1 block 4
Optimeringslära grundkurs
TAOP07 - 6,0 HP - VT1 block 3
VR-teknik
TNM086 - 6,0 HP - HT2 block 2
Vetenskaplig visualisering
TNM067 - 6,0 HP - HT1 block 3

Alla följande kurser:

Analys av bioelektriska signaler
TBMT01 - 6,0 HP - HT2 block 1
Bilder och grafik, projektkurs, CDIO
TSBB11 - 12,0 HP - HT1 block 4, HT2 block 4
Bildgenererande teknik inom medicinen
TBMT02 - 6,0 HP - VT1 block 3
Datorgrafik
TSBK07 - 6,0 HP - VT1 block 4, VT2 block 1
Medicinsk bildanalys
TBMI02 - 6,0 HP - HT2 block 1
Signalteori
TSDT14 - 6,0 HP - HT1 block 1

Kommentarer

Logga in för att kunna läsa och skriva kommentarer.