Y-sektionens studienämnd är ansvariga för att informationen på guiden är aktuell. Om du hittar någonting som inte stämmer kan du mejla SNY.

Budgetår


Institution

IMT

Examinator

Tino Ebbers

Schemablock

Halvtermin

VT1: block 1

Huvudområden

Medicinsk teknik

Nivå

A1X

Tidsfördelning

6,0HP
Schemalagd tid: 48 timmar
Självstudietid: 112 timmar

SNY har ordet

Kursen ges till största delen i form av föreläsningar, men innehåller även laborationer och studiebesök på olika avdelningar. Föreläsarna varierar, så att de som är bäst på det enskilda området tar hand om just det. En intressant kurs som dock kräver tid.

Kursutvärderingar

Logga in för att läsa kursutväderingar

Innehåll

Cirkulation: hemodynamik, mätteknik och kliniska tillämpningar, strömningslära för cirkulationssystemet, modeller av cirkulationssystemet.
Respiration: respirationsfysiologi, respiratoriska sjukdomar och mätmetoder.

Mål

Kursen avser att ge en fysikalisk beskrivning av tryck och flöden i cirkulations-, och andningsapparaten samt belysa olika mättekniker för dessa. Efter avslutad kurs ska studenten uppfylla följande ingenjörsmässiga mål:

  • Formulera och tillämpa strömningsmekaniska teorier och modeller av cirkulationssystemet i hälsa och vid sjukdom
  • att tillämpa teorier om andningsfysiologi, gasutbyte och luftvägssjukdomar
  • att värdera bedöma och använda tekniker för tryckmätning, blodflöde bedömning och gasflödes analys
  • att generalisera teorier och mätmetoder för tryck och flöden till andra fysiologiska system

 

Examinationsmoment

TEN1 - 4,0 HP
Skriftlig tentamen (U, 3, 4, 5)
LAB1 - 2,0 HP
Laborationskurs (U, G)

Organisation

Kursen ges i form av föreläsningar, demonstrationer och laborationer

Rekommenderade förkunskaper

Anatomi och fysiologi
TBME04 - 6,0 HP - HT1 block 3
Anatomi och fysiologi
TBME11 - 4,0 HP - HT1 block 3

Kommentarer

Logga in för att kunna läsa och skriva kommentarer.