Y-sektionens studienämnd är ansvariga för att informationen på guiden är aktuell. Om du hittar någonting som inte stämmer kan du mejla SNY.

Budgetår


Institution

IMT

Examinator

Evren Özarslan

Schemablock

Halvtermin

VT1: block 3

Huvudområden

Elektroteknik
Medicinsk teknik

Nivå

A1X

Tidsfördelning

6,0HP
Schemalagd tid: 58 timmar
Självstudietid: 102 timmar

SNY har ordet

Kursen ger en bra orientering för de flesta medicinska bildgenererande teknikerna. En av de kurser där problembaserat lärandet (PBL) fungerar riktigt bra. Observera dock att det endast är en orientering det handlar om, för djupgående kunskaper krävs eget engagemang.

Kursutvärderingar

Logga in för att läsa kursutväderingar

Innehåll

 • Bildgenererande medicinsk teknik med röntgenteknik, bildplattor, DT - datortomografi, MR - magnetesonanstomografi och ultraljudsteknik.
 • Bilddiagnostik och bildförbättring.
 • Radiobiologi och strålskydd.
 • Laboration i medicinsk bildkvalitet.
 • Workshop med inlämningsuppgifter där olika aspekter på DT, MR och avbildande ultraljudsteknik simuleras.

Mål

Kursen skall ge möjlighet att för studenten inhämta kunskap om de tekniker som används i medicinsk diagnostik för att avbilda människokroppen samt teknikens inverkan på biologisk vävnad. Efter genomgången kurs skall studenten självständigt kunna:​

 • förklara hur joniserande strålning påverkar biologisk vävnad och människa. 
 • beskriv metoder för att mäta joniserande strålning, utföra dosimetriberäkningar samt hur dessa förhåller sig till säkerhetsföreskrifterna.
 • beskriva hur bilder genereras med hjälp av röntgenstrålning.
 • beskriva och värdera hur olika komponenter i bildkedjan påverkar bildkvaliteten.
 • förklara och beskriva principerna för rekonstruktion av CT-bilder.
 • härleda och modellera principen för kärnmagnetisk resonans.
 • beskriva uppkomst av kontrast i MR-bilden.
 • tillämpa kunskap om hur vald pulssekvensen skapar kontrast i MR-bilden
 • beskriva principer för rekonstruktion av MR-bilder.
 • sammanfatta och förklara de grundläggande fysikaliska parametrarna som utgör förutsättning för ultraljudets användning inom medicinen.
 • beskriva och modellera hur ultraljudssystem möjliggör rumslig lokalisation.
 • förklara rekonstruktion av ultraljudsbilder.
 • optimera och välja metoder för att förbättra ultraljudsbilder.
 • sammanfatta ultraljudets påverkan på biologisk vävnad.

Examinationsmoment

UPG1 - 3,5 HP
Hemtentamen (U, 3, 4, 5)
LAB1 - 1,5 HP
Laboration (U, G)
BAS1 - 1,0 HP
Basgruppsarbete (U, G)

Examination

I basgruppsarbetet ingår ett muntligt examinationsmoment.

Organisation

Kursen vilar på ett studentcentrerat lärande. Till hjälp för att uppnå kursmålen finns resurser i form av föreläsningar, basgrupper, handledare, laborationer och workshops. Basgruppsmöten, workshop och laborationer är obligatoriska.

Litteratur

Böcker

 • Smith, Nadine, Webb, Andrew, (2011) Introduction to medical imaging : physics, engineering and clinical applications Cambridge : Cambridge University Press, 2011
  ISBN: 9780521190657

Rekommenderade förkunskaper

Analys av bioelektriska signaler
TBMT01 - 6,0 HP - HT2 block 1
Anatomi och fysiologi
TBME04 - 6,0 HP - HT1 block 3
Anatomi och fysiologi
TBME11 - 4,0 HP - HT1 block 3
Modern fysik
TFYA67 - 6,0 HP - HT2 block 1
Signalteori
TSDT14 - 6,0 HP - HT1 block 1

Påbyggnadskurser

Biomedicinsk optik
TBMT36 - 6,0 HP - HT1 block 1
Medicinsk bildanalys
TBMI02 - 6,0 HP - HT2 block 1
Neuronnät och lärande system
TBMI26 - 6,0 HP - VT1 block 2

Kommentarer

Logga in för att kunna läsa och skriva kommentarer.