Y-sektionens studienämnd är ansvariga för att informationen på guiden är aktuell. Om du hittar någonting som inte stämmer kan du mejla SNY.

Budgetår


Institution

ISY

Examinator

Harald Nautsch

Schemablock

Halvtermin

VT2: block 4

Huvudområden

Elektroteknik
Medieteknik

Nivå

A1X

Tidsfördelning

6,0HP
Schemalagd tid: 48 timmar
Självstudietid: 112 timmar

SNY har ordet

Kursen går igenom de vanligaste metoderna för källkodning, både förlustfri och med förluster. Det stora fokuset ligger dock på hur man effektivt komprimerar ljud och bild. I kursen får man lära sig teknikerna som ligger bakom de vanligast använda kodarna idag. På laborationerna får man själv implementera några av komprimeringsmetoderna, vilket ger en mycket bra förståelse för hur det faktiskt fungerar. Kursen överlappar något med TSBK08 Datakompression, så om man redan läst den är drygt första tredjedelen av kursen repetition.

Kursutvärderingar

Logga in för att läsa kursutväderingar

Innehåll

Statistiska signalmodeller och entropibegreppet. Distorsionsfri kodning. Prestandagränser vid kodning av analoga signaler. Sampling och kvantisering. PCM, prediktiv kodning, transformkodning, waveletkodning, LPC, CELP samt modellbaserad kodning. Standardiserade metoder för bild och ljud (JPEG, MPEG, MP3, AAC). Videodistribution över nätverk.

Mål

I kursen beskrivs de principer som ligger bakom moderna metoder för bild- och ljudöverföring .
Efter genomförd kurs ska man kunna:

 • beräkna prestanda för prediktiva och transformbaserade kodningsmetoder
 • förklara de tekniska avvägningar som lett fram till metoder som JPEG, MPEG för bilder och MP3, AAC för ljud
 • välja lämpliga lösningar och tillämpa dessa på bild- och ljudsignaler
 • Examinationsmoment

  TEN1 - 4,5 HP
  En skriftlig tentamen (U, 3, 4, 5)
  LAB1 - 1,5 HP
  En laborationskurs (U, G)

  Examination

  Tentamen kan, vid behov, ges på engelska.

  Organisation

  Kursen består av föreläsningar, övningslektioner samt laborationer.

  Litteratur

  Khalid Sayood, "Introduction to Data Compression", ISBN 978-0-12-415796-5

  Rekommenderade förkunskaper

  Grundläggande signalbehandling, motsvarande Signaler och system eller Signaler, information och kommunikation. Signalteori. Linjär algebra. Fouriertransformer

  Linjär algebra
  TATA24 - 8,0 HP - HT1 block 1, HT2 block 4 | HT1 block 4, HT2 block 4
  Signaler och system
  TSDT18 - 6,0 HP - HT2 block 3
  Signalteori
  TSDT14 - 6,0 HP - HT1 block 1

  Påbyggnadskurser

  Digital bildbehandling grundkurs
  TSBB08 - 6,0 HP - HT1 block 4

  Kommentarer

  Logga in för att kunna läsa och skriva kommentarer.