Y-sektionens studienämnd är ansvariga för att informationen på guiden är aktuell. Om du hittar någonting som inte stämmer kan du mejla SNY.

Institution

IFM

Profilansvarig

Rickard Armiento

Huvudområden

Teknisk fysik

Länkar

Profilhemsida

Senast uppdaterad 2020

SNY har ordet

Denna profil har bytt namn och finns numer under Profil TMD

Beskrivning

Att kunna göra modeller av verkliga system är till stor nytta i många situationer, i allt från att beskriva komplexa fysikaliska förlopp till att förutse utvecklingen inom finansmarknaden. Alla modeller bygger på en teori och även om denna profil naturligtvis är fokuserad på fysikalisk teoribildning så ger det kursutbud som vi kan erbjuda också en allmänn färdighet i att omsätta teorier i simularingar. Linköpings universitet har forskning i världsklass inom materialvetenskap, högprestandaberäkningar och vetenskaplig visualisering. Internationellt forskningscenter för avancerade funktionella material, svenskt e-Vetenskapligt forskningscenter och ett nytt modernt visualiseringscentrum i Norrköping ger oss möjlighet att erbjuda en mycket avancerad utbildning inom området.

Profilens kursutbud inleds med grundläggande kurser som analytisk mekanik och kvantmekanik. Med dessa kurser som bas bygger vi på med ett antal valbara kurser som stakar ut en special- inriktning: elektromagnetiska fält, materialfysik, beräkningsfysik, datorgrafik och visualisering. Vi är också stolta att kunna erbjuda breddningskurser som, t.ex., relativitetsteori, relativistisk kvantmekanik och elementarpartikelfysik. Den nya fysiken representeras av kurser inom kvantdatorer, nanofysik, kaos och icke linjära fenomen m.fl. Profilen kompletteras med kurser med modellerings- och visualiserings-innehåll från andra instituioner.

Arbetsmarknaden för de som går denna profil är mycket intressant. Beräkningar och simularingar görs idag som nämnts ovan inom många områden. Antennutveckling och utbredning av elektromagnetiska vågor är ett område där Linköpingsregionen är stark. Många teoretiska fysiker finns på Saab Avionics, Saab Dynamics och FOI, NSC, meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) i Norrköping. Materialutveckling är ett annat område där teori är nödvändig. Man hittar också personer med bakgrund inom så vitt skilda områden som försäkringsbranchen, finansmarknaden, oljeletning, kärnkraftsindustrin, mm.mm. Teoretisk fysik med en iniktning mot modellering och visualisering är en utbildning som man väljer om man är intresserad av fysik men där man efter sin utbildning har stora valmöjligheter för sin fortsatta yrkeskarriär. Naturligtvis är det också så att denna profil är en utmärkt start på en doktorandutbildning.

Särskilda profilkrav

Totalt ska 54 hp uppnås inom profilen

Profilens obligatoriska kurser framgår av programplanen och de omfattar 36 hp

Profilens valfria kurser framgår av programplanen och av dessa skall minst 18 hp väljas

De obligatoriska kurserna inom profilen medför att kravet på 30 hp på avancerad nivå inom huvudområdet Teknisk fysik är uppfyllt

Kurskrav

Alla följande kurser:

Analytisk mekanik
TFYA40 - 6,0 HP - HT1 block1, HT2 block3
Elektromagnetisk fältteori och vågutbredning
TFYY67 - 6,0 HP - HT1 block3, HT2 block3
Fysikens matematiska metoder
TFYA18 - 6,0 HP - HT1 block3
Kvantdynamik
TFYA28 - 6,0 HP - HT2 block1
Kvantmekanik
TFFY54 - 6,0 HP - HT1 block2
Projektkurs i fysik, beräkningsfysik, CDIO
TFYA50 - 12,0 HP - HT1 block4, HT2 block4

2 av följande kurser:

Datorgrafik
TSBK07 - 6,0 HP - VT1 block4, VT2 block1
Elementarpartikelfysik
TFYA27 - 6,0 HP - HT2 block2
Kaos och icke-linjära fenomen
TFYA36 - 6,0 HP - HT1 block2
Kosmologi
TFYA71 - 6,0 HP - VT1 block1, VT2 block2
Kvantdatorer
TFYA19 - 6,0 HP - VT2 block4
Materialvetenskap
TFYA21 - 6,0 HP - VT2 block3
Materiefysik del 1
TFFY70 - 6,0 HP - HT2 block2
Materiefysik del 2
TFYA25 - 6,0 HP - VT1 block2
Nanofysik
TFYY54 - 6,0 HP - HT2 block3
Nanoteknologi
TFYA43 - 6,0 HP - HT1 block3
Partiella differentialekvationer
TATA27 - 6,0 HP - VT1 block2, VT2 block4
Projektlaborationer i fysik
TFYA17 - 6,0 HP - VT1 block, VT2 block
Relativistisk kvantmekanik
TFYA57 - 6,0 HP - HT2 block2
Relativitetsteori
TATA75 - 6,0 HP - HT1 block, HT2 block3

Kommentarer

Logga in för att kunna läsa och skriva kommentarer.