Y-sektionens studienämnd är ansvariga för att informationen på guiden är aktuell. Om du hittar någonting som inte stämmer kan du mejla SNY.

Budgetår


Examinator

Valeriu Chirita

Schemablock

Halvtermin

HT1: block 4
HT2: block 4

Huvudområden

Teknisk fysik
Fysik

Nivå

A1X

Tidsfördelning

12,0HP
Schemalagd tid: None timmar
Självstudietid: None timmar

SNY har ordet

Kursen ger en inblick i vad man sysslar med inom Beräkningsfysik på IFM. Man lär sig hur man kan utnyttja simuleringar för att förstå vad som händer på atomnivå. Största delen av kursen går sedan ut på att man i en projektgrupp får programmera ett eget MD-program - ett bra sätt att få se vad som händer nere på atomnivå. Innan man drar igång med projektet har man ett par datorlaborationer där man får testa två olika simuleringstyper av vilken den ena är en MD-simulator, så att man får lite känsla för vad det är man sedan ska programmera. Ett tips inför kursen är att bekanta sig med materiefysik.

Kursutvärderingar

Logga in för att läsa kursutväderingar

Mål

Att göra studenten förtrogen med beräkningsmetoder som används inom fysik och materialvetenskap (och även kemi och biologi). Huvuddelen av kursen ägnas åt klassisk molekyldynamik och Monte Carlo simuleringar, metoder som idag används flitigt både inom grundforskning och i mycket tillämpade sammanhang som t.ex. simulering av kristalltillväxt, design av nya läkemendel och inom bioteknologin.
Projektarbetet ska genomföras på ett industriellt professionellt sätt, och det ska utveckla och befästa deltagarnas kompetenser på följande områden:

 • Analysera och strukturera problem
 • Söka upp och tillägna sig kompletterande kunskaper
 • Skriva och följa upp projekt- och tidplan
 • Aktivt medverka till en väl fungerande projektgrupp
 • Tillämpa kunskaper från tidigare kurser
 • Ta initiativ och finna kreativa lösningar
 • Redovisa resultat muntligt och skriftligt
 • Tillämpa metoderna Molecular Dynamics (MD) och Monte Carlo (MC)
Resultatet av projektarbetet ska:
 • Hålla hög teknisk kvalité och baseras på moderna kunskaper och metoder i beräkningsfysik.
 • Dokumenteras i form av projekt- och tidplan samt i form av en teknisk rapport
 • Presenteras muntligt
 • Följas upp i en efterstudie

Relaterade profiler

Teori, modellering och visualisering
TMV - IFM

Rekommenderade förkunskaper

Termodynamik, Statistisk mekanik, Kvantmekanik, Materiefysik, Solida programmeringskunskaper.

Kommentarer

Logga in för att kunna läsa och skriva kommentarer.