Y-sektionens studienämnd är ansvariga för att informationen på guiden är aktuell. Om du hittar någonting som inte stämmer kan du mejla SNY.

Institution

IFM

Profilansvarig

Rickard Armiento

Huvudområden

Teknisk fysik

Länkar

Profilhemsida

Senast uppdaterad 2022

SNY har ordet

Inför profilvalen har SNY valt att lägga upp slidesen från de AlumnY-föreläsningar som vi har tillgång till: Profilföreläsning 2020
Profilföreläsning 2021
Profilföreläsning 2022

Beskrivning

Att kunna göra modeller av verkliga system är till stor nytta i många situationer, i allt från att beskriva komplexa fysikaliska förlopp till att förutse utvecklingen inom finansmarknaden. Alla modeller bygger på en teori och även om denna profil naturligtvis är fokuserad på fysikalisk teoribildning så ger det kursutbud som vi kan erbjuda också en allmänn färdighet i att omsätta teorier i simularingar. Linköpings universitet har forskning i världsklass inom materialvetenskap, högprestandaberäkningar och vetenskaplig visualisering. Internationellt forskningscenter för avancerade funktionella material, svenskt e-Vetenskapligt forskningscenter och ett nytt modernt visualiseringscentrum i Norrköping ger oss möjlighet att erbjuda en mycket avancerad utbildning inom området.

Profilens kursutbud inleds med grundläggande kurser som analytisk mekanik och kvantmekanik. Med dessa kurser som bas bygger vi på med ett antal valbara kurser som stakar ut en special- inriktning: elektromagnetiska fält, materialfysik, beräkningsfysik, datorgrafik och visualisering. Vi är också stolta att kunna erbjuda breddningskurser som, t.ex., relativitetsteori, relativistisk kvantmekanik och elementarpartikelfysik. Den nya fysiken representeras av kurser inom kvantdatorer, nanofysik, kaos och icke linjära fenomen m.fl. Profilen kompletteras med kurser med modellerings- och visualiserings-innehåll från andra institutioner.

Arbetsmarknaden för de som går denna profil är mycket intressant. Beräkningar och simuleringar görs idag som nämnts ovan inom många områden. Antennutveckling och utbredning av elektromagnetiska vågor är ett område där Linköpingsregionen är stark. Många teoretiska fysiker finns på Saab Avionics, Saab Dynamics och FOI, NSC, meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) i Norrköping. Materialutveckling är ett annat område där teori är nödvändig. Man hittar också personer med bakgrund inom så vitt skilda områden som försäkringsbranchen, finansmarknaden, oljeletning, kärnkraftsindustrin, mm.mm. Teoretisk fysik med en inriktning mot modellering och visualisering är en utbildning som man väljer om man är intresserad av fysik men där man efter sin utbildning har stora valmöjligheter för sin fortsatta yrkeskarriär. Naturligtvis är det också så att denna profil är en utmärkt start på en doktorandutbildning.

Särskilda profilkrav

Totalt ska 54 poäng väljas.

Profilens obligatoriska kurser framgår av programplanen och de omfattar 36 hp.

Profilens valfria kurser framgår av programplanen och av dessa skall minst 18 hp väljas. Observera att endast en av korserna TDDE01 (Maskininlärning) och TBMI26 (Neuronnät och lärande system) får räknas som en av de 3 valbara profilkurserna.

De obligatoriska kurserna inom profilen medför att kravet på 30 hp på avancerad nivå inom huvudområdet Teknisk fysik är uppfyllt.

Kurskrav

1 av följande kurser:

Maskininlärning
TDDE01 - 6,0 HP - HT2 block 1
Neuronnät och lärande system
TBMI26 - 6,0 HP - VT1 block 2

3 av följande kurser:

Avancerad elektromagnetism
TFYB01 - 6,0 HP - HT2 block 2
Avancerad kvantmekanik
TFYB03 - 6,0 HP - VT1 block 4
Datorgrafik
TSBK07 - 6,0 HP - VT1 block 4, VT2 block 1
Elementarpartikelfysik
TFYA27 - 6,0 HP - HT2 block 2
Elementarpartiklar och kvantfält
TFYB02 - 6,0 HP - HT2 block 1
Fasta tillståndets fysik I
TFYM01 - 6,0 HP - HT2 block 2
Fasta tillståndets fysik II
TFYM02 - 6,0 HP - VT1 block 2
Kaos och icke-linjära fenomen
TFYA36 - 6,0 HP - HT1 block 2
Kvantalgoritmer och kvantinformation
TSIT11 - 6,0 HP - VT2 block 3
Kvantdynamik
TFYA28 - 6,0 HP - HT2 block 1
Kvantstrukturer: fotonik och transport
TFYA91 - 6,0 HP - HT1 block 1
Materialvetenskap
TFYA21 - 6,0 HP - VT2 block 3
Materiefysik del 1
TFFY70 - 6,0 HP - HT2 block 2
Materiefysik del 2
TFYA25 - 6,0 HP - VT1 block 2
Partiella differentialekvationer
TATA27 - 6,0 HP - VT1 block 2, VT2 block 4
Projektlaborationer i fysik
TFYA17 - 6,0 HP - VT1 block saknas, VT2 block saknas
Relativitetsteori
TATA75 - 6,0 HP - HT1 block saknas, HT2 block 3

Alla följande kurser:

Analytisk mekanik
TFYA40 - 6,0 HP - HT1 block 1, HT2 block 3
Beräkningsfysik
TFYA90 - 6,0 HP - HT2 block 4
Fysikens matematiska metoder
TFYA18 - 6,0 HP - HT1 block 3
Kvantmekanik
TFFY54 - 6,0 HP - HT1 block 2
Projektkurs i teknisk fysik, CDIO
TFYA99 - 12,0 HP - HT1 block 4, HT2 block 4

Kommentarer

Logga in för att kunna läsa och skriva kommentarer.