Y-sektionens studienämnd är ansvariga för att informationen på guiden är aktuell. Om du hittar någonting som inte stämmer kan du mejla SNY.

Institution

IMT

Profilansvarig

Göran Salerud

Huvudområden

Medicinsk teknik

Länkar

Profilhemsida

Senast uppdaterad 2022

SNY har ordet

Den här profilen utforskar modellering, simulering och förståelse av fysiologiska fenomen. Profilen är bra för den som är intresserad av tillämpad matematik, fysik, kemi, biologi och signalteori samt gärna har en teoretisk kärna i praktiska problem.

Inför profilvalen har SNY valt att lägga upp slidesen från de AlumnY-föreläsningar som vi har tillgång till: Profilföreläsning 2020

Profilföreläsning 2021

Profilföreläsning 2022

Beskrivning

Profilen medicintekniska modeller syftar till att ge en god teoretisk grund om anatomiska och fysiologiska tillstånd och förlopp som man med ingenjörsvetenskapliga kunskaper och färdigheter därefter skall kunna analysera, strukturera, tillämpa och iscensätta när det gäller generella medicintekniska problemställningar, dvs "Engineering for Health". Detta innebär att man skall kunna formulera och lösa tekniska problem inom det medicinska området, vilket omfattar utformning av fysiska enheter, algoritmer, system och processer för att förbättra människors hälsa och samtidigt integrera en grundlig förståelse för biovetenskaperna. Man för lära sig använda, föreslå och utvärdera tekniska verktyg och metoder, identifiera och hantera de särskilda problem som uppkommer i samband med anskaffning, bearbetning och tolkning av biomedicinska signaler och bilder och att med modeller och simulering kommunicera tekniska problem inom ”life science” området. Profilen vänder sig till den som är intresserad av tillämpad matematik, fysik, kemi, biologi och signalteori och som gärna letar efter en teoretisk kärna i olika praktiska problem. Profilen ger en god förmåga att utföra ett teoretiskt eller tillämpat examensarbete. Det kan göras på något industriföretag, offentligt institut, Linköpings universitet eller inom utbytesverksamhet med andra universitet.

Särskilda profilkrav

Profilens obligatoriska kurser framgår av programplanen och de omfattar 48 hp.

Profilens valfria kurser framgår av programplanen och av dessa skall minst 6 hp väljas.

De obligatoriska kurserna inom profilen medför att kravet på 30 hp på avancerad nivå inom huvudområdet medicinsk teknik är uppfyllt.

Kurskrav

Alla följande kurser:

Analys av bioelektriska signaler
TBMT01 - 6,0 HP - HT2 block1
Biomedicinsk modellering och simulering
TBME08 - 6,0 HP - VT2 block3
Biomedicinsk optik
TBMT57 - 6,0 HP - HT1 block1
Fysiologiska tryck och flöden
TBMT09 - 6,0 HP - VT1 block1
Medicinska informationssystem
TBMI19 - 6,0 HP - HT1 block2, HT2 block3
Projektkurs i medicinsk teknik, CDIO
TBMT14 - 12,0 HP - HT1 block4, HT2 block4
Signalteori
TSDT14 - 6,0 HP - HT1 block1

1 av följande kurser:

Artificiell intelligens
TDDC17 - 6,0 HP - HT1 block3
Bildgenererande teknik inom medicinen
TBMT02 - 6,0 HP - VT1 block3
Biomekanisk modellering av vävnader och system
TMMS31 - 6,0 HP - HT2 block4
Databaser och informationssäkerhet för bioinformatik
TDDE49 - 6,0 HP - VT2 block4
Matematiska modeller i biologi
TATM38 - 6,0 HP - HT1 block3
Medicinsk bildanalys
TBMI02 - 6,0 HP - HT2 block1
Multidimensionell signalanalys
TSBB06 - 6,0 HP - HT1 block2, HT2 block3
Multivariat statistik
TAMS39 - 6,0 HP - HT1 block4
Neuronnät och lärande system
TBMI26 - 6,0 HP - VT1 block2
Optimeringslära grundkurs
TAOP07 - 6,0 HP - VT1 block3
Teknik för intensivvård och kirurgi
TBMT26 - 6,0 HP - VT2 block1

Kommentarer

Logga in för att kunna läsa och skriva kommentarer.