Vintermötet

Styrelsen

Ordförande

Som ordförande har du som största uppgift att sammankalla styrelsen och vara representant för sektionen, t.ex. gentemot andra sektioner, LinTek och universitetet. Som representant för du sektionens talan och argumenterar för att de beslut som tas ska ge positiva konsekvenser för sektionens medlemmar. Som ordförande är du även sektionens firmatecknare, vilket innebär att alla avtal som sektionen har med utomstående organisationer och företag ska granskas och skrivas under av dig. 

Ordförande är något för dig som:
 • Är strukturerad och ordningsam.
 • Är tillförlitlig och ansvarsfull.
 • Är social och utåtriktad.
Vid frågor och funderingar, kontakta Matilda Granqvist, Ordförande 20/21, på:
ordforande@ysektionen.se 


Vice Ordförande

Som vice ordförande för sektionen kommer du få ett väldigt varierat arbete och många ansvarsområden. Ditt arbete kommer främst handla om sektionens interna verksamhet, d.v.s. vara riktat mot våra utskottsordförande och utskott. Du är ansvarig för kansliet, sektionsaktivas och att representera sektionen på vissa officiella möten. Utöver detta är du delaktig i styrets löpande verksamhet, så som att arrangera sektionsmöten och granska budgetar.

Att vara vice passar dig som: 
 • Är driven och vill förbättra sektionen. 
 • Vill ta ansvar, är strukturerad och ordningssam. 
 • Är social och gillar att jobba med många olika människor och frågor. 
Vid frågor och funderingar, kontakta Kaspar Rommel, Vice ordförande 20/21, på: 
viceordforande@ysektionen.se 

Skattmästare

Som skattmästare är du ansvarig över sektionens ekonomi. Arbetet innebär bl.a. att betala räkningar, skicka fakturor, sköta sektionens bokföring samt tillhandahålla växelkassor och kortläsare vid efterfrågan. Det är även du som kommer hålla koll på sektionens budget och hjälpa utskott att följa den. Du kommer även bistå i princip hela sektionen i delar av deras arbete och ha goda möjligheter påverka sektionens arbete tillsammans med styret.

Skattmästare är något för dig som:
 • Har sinne och intresse för ekonomi.
 • Är strukturerad och ordningsam.
 • Är hjälpsam och gillar att svara på frågor.
Vid frågor och funderingar, kontakta Emil Säll, Skattmästare 20/21, på:
skattmastare@ysektionen.se

Chefsbyråkrat

Som chefsbyråkrat är det din uppgift att dokumentera det som sägs och beslutas på styrelsemötena. Du kommer även ha ansvaret över sektionens arkiv. 

Chefsbyråkrat är något för dig som:
 • Är strukturerad och ordningsam.
 • Har en bra framförhållning.
 • Gillar att arbeta vid datorn.
Vid frågor och funderingar, kontakta Kalle Ytterberg, Chefsbyråkrat 20/21, på:
chefsbyrakrat@ysektionen.se 


Informationsansvarig

Som Informationsansvarig är det ditt jobb att se till att alla på sektionen nås av den information som andra utskott och olika företag vill skicka ut. Detta görs huvudsakligen via Facebook, hemsidan och nyhetsbrevet. På Facebook skriver eller delar man saker via Y-sektionens sida. Nyhetsbrevet skickas ut varje söndag och består av texter som utskotten eller företag har skickat in till dig under veckan. Dessa texter kan även vara bra att publicera på hemsidan och ibland Facebook så att informationen finns lättillgänglig. Som informationsansvarig är du även ansvarig för Fotogruppen och Nattredax. Dessa grupper är ganska självgående och du fungerar mestadels som kontakt mellan dessa och kansliet. Om du har intresse kan du självklart engagera dig mer i grupperna!
Det är även du som Informationsansvarig som ser till att en fotokatalog skapas och trycks. Detta förs tillsammans med Fotogruppen och de senaste senaste åren har även YF-kukarna hjälpt till med retuscheringen.

Informationsansvarig passar dig som
 • Social och utåtriktad.
 • Är noggrann och kreativ.
 • Tycker om att spendera mycket tid framför datorn.
Vid frågor och funderingar, kontakta Hugo Ekinge, Informationsansvarig 20/21, på: info@ysektionen.se 

Styrelseledamot

Som ledamot i styrelsen hjälper man styrelsen med allt det löpande styrelsearbetet och tar hand om lite allmänt sektionsrelaterat arbete. Utöver det befinner man sig i mitten av sektionen utan att faktiskt ha alltför mycket på sina händer, vilket innebär att det är en utmärkt post för att driva egna projekt. Som ledamot finns stor möjlighet att få igenom förändringar på sektionen.
Som ledamot bör man utnyttja sin inflytelserika post för att aktivt arbeta med saker som bör förbättras. Det är det som gör ledamot-arbetet väldigt roligt, man får själv välja vad man vill arbeta på och försöka förändra!

Ledamot passar dig som
 • Har mycket drivkraft och stor initiativförmåga.
 • Vågar synas och ta plats.
 • Kan tänka kritiskt och se saker som behöver förändras.

Vid frågor och funderingar, kontakta någon av följande:


Studienämnden

Studienämndens uppdrag är att “tillvarata studenternas intressen i studiefrågor”, och den huvudsakliga uppgiften är att organisera, genomföra och följa upp kursutvärderingar. SNY är de som ska ha koll på vilka kurser som är bra och inte, vilka förändringar som genomförts och vilka som borde genomföras. Utvärderingarna är kärnan i arbetet, och något som alla i SNY hjälps åt med. De ligger också till grund för de två andra stora uppgifter som SNY har: att representera studenterna i de instanser som fattar beslut kring våra program och att ge ut Y:arens Guide till Galaxen.

Studienämndsordförande (ansvar Y, Yi och MED)

Som studienämndsordförande har du det yttersta ansvaret för studienämndens, SNY:s, arbete. Det är du som leder gruppen och till stor del sätter prioriteringarna. Du har även ett extra ansvar för kursutvärderingarna, som måste godkännas av dig innan de går vidare. Du kommer att sitta i de instanser som tar beslut om sektionens program och du kommer ha chansen att göra stort intryck och påverkan. Du samarbetar också med LinTek och övriga sektioners studienämnder genom LinTeks utbildningsutskott.

Studienämndsordförande är något för dig som:
 • Vågar ta initiativ till förändring.
 • Är strukturerad och kan delegera uppgifter.
 • Är tillförlitlig och ansvarsfull.
Vid frågor och funderingar, kontakta Sanna Ejderud, Studienämndsordförande 20/21 på:
snordf@ysektionen.se

Vice studienämndsordförande x2 (ansvar Y, Yi och Med)

Som vice studienämndsordförande sitter du med i de instanser som beslutar om ditt representerade programs framtid, vilket gör att du kommer ha ett stort ansvar över ditt representerade program (Y, Yi eller MED). Du kommer jobba nära med ordförande för studienämnden, SNY, i arbetet med övergripande planering och kursutvärderingar. 

Vice studienämndsordförande är något för dig som:
 • Vågar ta initiativ till förändring.
 • Är strukturerad och ordningsam.
 • Är tillförlitlig och ansvarsfull.
Vid frågor eller funderingar, kontakta Joel Nilsson, Vice studienämndsordförande Yi 20/21, på:
vsnordf-yi@ysektionen.se
eller Christian Gustavsson, Vice studienämndsordförande Y 20/21, på:
vsnordf-y@ysektionen.se

Guidenredaktör

Som guidenredaktör är det du som ansvarar över arbetet för Guiden. Eftersom Guiden är helt webbaserad kommer du ha ett nära samarbete tillsammans med Webbgruppen. Du kommer bl.a. arbeta med att granska informationen i Guiden så att den är aktuell gällande kurser och godkänna kommentarer så att de kan publiceras. 

Guidenredaktör är något för dig som:
 • Gillar att arbeta vid datorn.
 • Är kreativ och noggrann.
 • Har bra framförhållning.
Vid frågor och funderingar, kontakta Alexander Josefsson, Guidenredaktör 20/21 på:
guidenredaktor@ysektionen.se

Sekreterare

Som sekreterare i studienämnden för Y-sektionen, SNY, ansvarar du för dokumentationen från studienämndens möten, sköter arkiveringen och bokar salar vid efterfrågan. Du kommer även arbeta nära ordförande för SNY och bistå vid dennes arbete vid behov. 

Sekreterare är något för dig som:
 • Är strukturerad och ordningsam.
 • Har en bra framförhållning.
 • Gillar att arbeta vid datorn.
Vid frågor och funderingar, kontakta Gunnar Wickbom, Sekreterare 20/21, på:
snysekreterare@ysektionen.se

Kandidatledamot

Som kandidatledamot ansvarar du över planeringen och genomförandet av kursutvärderingarna på kandidatnivå som sker efter varje läsperiod och det kommer vara du som har kontakt med respektive kursexaminator. Du kommer även ansvara för att välja ut och samarbeta med alla klassrepresentanter för att sedan kunna presentera och tillgodose studenternas intressen och åsikter vid kursutvärderingen.

Kandidatledamot är något för dig som:
 • Är lyhörd och kan ta del av andras åsikter.
 • Är objektiv och behandlar alla lika.
 • Har bra framförhållning.
Vid frågor och funderingar, kontakta Eric Moringe, Kandidatledamot 20/21 på:
snykandidat@ysektionen.se

Masterledamot

Som masterledamot ansvarar du över planeringen och genomförandet av kursutvärderingarna på masternivå som sker efter varje läsperiod och det kommer vara du som har kontakt med respektive kursexaminator. Du kommer även ansvara för att välja ut och samarbeta med alla klassrepresentanter för att sedan kunna presentera och tillgodose studenternas intressen och åsikter vid kursutvärderingen.

Masterledamot är något för dig som:
 • Är lyhörd och kan ta del av andras åsikter.
 • Är objektiv och behandlar alla lika.
 • Har en bra framförhållning.
Vid frågor och funderingar, kontakta Fredrik Johansson, Masterledamot 20/21 på:
snymaster@ysektionen.se

Arbetsmiljöombud x2

Som arbetsmiljöombud har du huvudansvaret över sektionens fysiska och psykosociala arbetsmiljö. Du ansvarar även för miljöarbetet på sektionen. Inom detta ingår väldigt mycket, allt från att felanmäla trasiga möbler och dålig ventilation till att se till så att ingen student ska bli diskriminerad i undervisningen. För att möjliggöra detta har du ett nära samarbete med t.ex. studiesocialt ansvariga på LinTek, andra sektioners miljöombud och studenthälsan.

Arbetsmiljöombud är något för dig som:
 • Är lyhörd och kan ta del av andras åsikter.
 • Är objektiv och strävar efter att behandla alla lika.
 • Är social och har lätt för att prata med människor.
Vid frågor och funderingar, kontakta Oskar Holm eller Elin Hasselblad, Arbetsmiljöombud 20/21 på:
amo@ysektionen.se

LINK-dagarna

Projektledare för LINK

Som projektledare har du tillsammans med vice projektledare/kassör det övergripande ansvaret för att planera och genomföra LINK-dagarna. LINK-dagarna består av två veckors event, vilket mynnar ut i en mässa och en storslagen bankett. LINK-dagarna anordnas tillsammans med D-sektionen men i kommittén sitter 26 studenter från massor av olika program, fakulteter och årskurser och är ett bra tillfälle att knyta kontakt med studenter från andra sektioner. I år hölls mässan i Kårallen och c-huset, lockade över 70 utställare och blev Sveriges största mässa för data- och IT-studenter. 

Kommittén består av sex delar - en styrelse, en IT-grupp, en marknadsföringsgrupp, en mässgrupp, en företagsgrupp och en eventgrupp. Ditt jobb är att rekrytera din kommitté och sedan leda den i arbetet fram till mässan. I rollen ingår allt från rekrytering och projektledning till näringslivskontakt, och det finns goda möjligheter att knyta kontakter inför framtiden. Som projektledare får man stor inblick i alla delar av projektet. Inom LINK finns det stora chanser för förbättringar och möjlighet att få testa sina idéer. Då LINK tillhör både Y- och D-sektionen kommer du sitta med i båda sektionernas kanslier. 

Vid frågor eller funderingar kan du kontakta Tobias Wang, Projektledare 2020 på tobias.wang@linkdagarna.se.  Vill du veta mer om LINK kan du kika på vår hemsida: http://www.linkdagarna.se

Vice Projektledare/Kassör för LINK

Som vice projektledare/kassör för LINK-dagarna ansvarar du tillsammans med projektledaren för genomförandet av LINK-dagarna. Du är också ytterst ekonomiskt ansvarig, vilket innebär ansvar över bland annat budgetering och bokföring.

Posten Innebär mycket eget ansvar för de ekonomiska delarna, samt också mycket utrymme för egna idéer om hur man bäst bistår projektledaren i rollen som vice projektledare. Man sitter också som medlem i D-sektionens kansli.

Vid frågor - kontakta Erik Nordell, vice projektledare/kassör 2020 på erik.nordell@linkdagarna.se. Vill du veta mer om LINK kan du kika på vår hemsida: http://www.linkdagarna.se 

Y6

Sexmästare

Som sexmästare är du ordförande för Y- sektionens sexmästeri, Y6. Det är sexmästarens uppgift att välja ut resterande medlemmar i utskottet, vilket kommer ske relativt omgående efter att denne väljs ut. Som sexmästare ser du sedan till att utskottets arbete går framåt och att ni arbetar mot era gemensamma mål. Det är även upp till sexmästaren att föra Y6 talan inför sektionen i diverse sammanhang, t.ex. möten med Förenade Festerier (FF) och andra sektioners festerier.

Sexmästare är något för dig som:
 • Är social och utåtriktad.
 • Är tillförlitlig och ansvarsfull.
 • Är stresstålig och kan arbeta under tuffa förhållanden.
 • Vågar fatta obekväma beslut.
Vid frågor och funderingar, kontakta Rebecka Åhlander, Sexmästare 20/21, på:
sexmastare@ysex.se

Rollen som sexmästare är tidskrävande och kräver ett stort engagemang och ansvar då du kommer vara ytterst ansvarig för Y6:s arbete och ekonomi. 

För mer info om allt kul som Y6 gör, se www.ysex.se.

Senast ändrad: 3 maj 2020 23:57 av Tyra.