Vintermötet

Styrelsen

Ordförande

Som ordförande har du som största uppgift att leda styrelsens arbete. Du planerar ert arbete, ser till att alla vet vad de ska göra och att de mår bra. Du är också sektionens representant utåt, exempelvis mot andra sektioner, LinTek och universitetet. Som representant för du sektionens talan och argumenterar för att de beslut som tas ska ge positiva konsekvenser för sektionens medlemmar. Som ordförande är du även sektionens firmatecknare tillsammans med skattmästaren, vilket innebär att alla avtal som sektionen har med utomstående organisationer och företag ska granskas och skrivas under av dig. 

Ordförande är något för dig som:

 • Är strukturerad och ordningsam.
 • Är tillförlitlig och ansvarsfull.
 • Är social och utåtriktad.

Vid frågor och funderingar, kontakta Sean Moran Ordförande 23/24, på:
ordforande@ysektionen.se  

Vice Ordförande

Som vice ordförande för sektionen kommer du få ett väldigt varierat arbete och många ansvarsområden. Ditt arbete kommer främst handla om sektionens interna verksamhet, d.v.s. vara riktat mot våra utskottsordförande och utskott. Du är ansvarig för kansliet, sektionsaktivas och att representera sektionen på vissa officiella möten. Utöver detta är du delaktig i styrets löpande verksamhet, så som att arrangera sektionsmöten och granska budgetar.

Att vara vice passar dig som: 

 • Är driven och vill förbättra sektionen. 
 • Vill ta ansvar, är strukturerad och ordningssam. 
 • Är social och gillar att jobba med många olika människor och frågor. 

Vid frågor och funderingar, kontakta Rasmus Jonsson, Vice ordförande 23/24, på: 
viceordforande@ysektionen.se 


Skattmästare

Som skattmästare är du ansvarig över sektionens ekonomi. Arbetet innebär bl.a. att betala räkningar, skicka fakturor, sköta sektionens bokföring samt tillhandahålla kortläsare vid efterfrågan. Det är även du som kommer hålla koll på sektionens budget och hjälpa utskott att följa den. Du kommer även bistå i princip hela sektionen i delar av deras arbete och ha goda möjligheter påverka sektionens arbete tillsammans med styret.

Skattmästare är något för dig som:

 • Har sinne och intresse för ekonomi.
 • Är strukturerad och ordningsam.
 • Är hjälpsam och gillar att svara på frågor.

Vid frågor och funderingar, kontakta Elias Adebrant Skattmästare 23/24, på:
skattmastare@ysektionen.se 

Chefsbyråkrat

Som chefsbyråkrat är det din uppgift att dokumentera det som sägs och beslutas på styrelsemötena. Du kommer även ha ansvaret över sektionens arkiv. 

Chefsbyråkrat är något för dig som:

 • Är strukturerad och ordningsam.
 • Har en bra framförhållning.
 • Gillar att arbeta vid datorn.

Vid frågor och funderingar, kontakta Nils Forssén, Chefsbyråkrat 23/24, på:
chefsbyrakrat@ysektionen.se  

Informationsansvarig

Som Informationsansvarig är det ditt jobb att se till att alla på sektionen nås av den information som andra utskott och olika företag vill skicka ut. Detta görs huvudsakligen via Facebook, hemsidan och nyhetsbrevet. På Facebook skriver eller delar man saker via Y-sektionens sida. Nyhetsbrevet skickas ut varje söndag och består av texter som utskotten eller företag har skickat in till dig under veckan. Dessa texter kan även vara bra att publicera på hemsidan och ibland Facebook så att informationen finns lättillgänglig. Som informationsansvarig är du även ansvarig för Fotogruppen och NATTREDAX. Dessa grupper är ganska självgående och du fungerar mestadels som kontakt mellan dessa och kansliet. Om du har intresse kan du självklart engagera dig mer i grupperna!

   Som Informationsansvarig har man även ett par andra mer specifika uppdrag, som till exempel att ordna en Info-lunch åt Ettan i början av hösten och att sammanställa sektionens Yulkalender inför december.


Informationsansvarig passar dig som

 • Social och utåtriktad.
 • Är noggrann och kreativ.
 • Tycker om att spendera mycket tid framför datorn.

Vid frågor och funderingar, kontakta Cornelia Calota, Informationsansvarig 23/24, på: 
info@ysektionen.se 

Styrelseledamot

Som ledamot i styrelsen hjälper man styrelsen med allt det löpande styrelsearbetet och tar hand om lite allmänt sektionsrelaterat arbete. Utöver det befinner man sig i mitten av sektionen utan att faktiskt ha alltför mycket på sina händer, vilket innebär att det är en utmärkt post för att driva egna projekt. Som ledamot finns stor möjlighet att få igenom förändringar på sektionen.

Som ledamot bör man utnyttja sin inflytelserika post för att aktivt arbeta med saker som bör förbättras. Det är det som gör ledamot-arbetet väldigt roligt, man får själv välja vad man vill arbeta på och försöka förändra!

Ledamot passar dig som

 • Har mycket drivkraft och stor initiativförmåga.
 • Vågar synas och ta plats.
 • Kan tänka kritiskt och se saker som behöver förändras.


Vid frågor och funderingar, kontakta någon av följande:

Studienämnden

Studienämndens uppdrag är att “tillvarata studenternas intressen i studiefrågor”, och den huvudsakliga uppgiften är att organisera, genomföra och följa upp kursutvärderingar. SNY är de som ska ha koll på vilka kurser som är bra och inte, vilka förändringar som genomförts och vilka som borde genomföras. Utvärderingarna är kärnan i arbetet, och något som alla i SNY hjälps åt med. De ligger också till grund för de två andra stora uppgifter som SNY har: att representera studenterna i de instanser som fattar beslut kring våra program och att ge ut Y:arens Guide till Galaxen.

Studienämndsordförande (ansvar Y, Yi, MED och TekMat)

Som studienämndsordförande har du det yttersta ansvaret för studienämndens, SNY:s, arbete. Det är du som leder gruppen och till stor del sätter prioriteringarna. Du har även ett extra ansvar för kursutvärderingarna, som måste godkännas av dig innan de går vidare. Du kommer att sitta i de instanser som tar beslut om sektionens program och du kommer ha chansen att göra stort intryck och påverkan. Du samarbetar också med LinTek och övriga sektioners studienämnder genom LinTeks utbildningsutskott.

Studienämndsordförande är något för dig som:

 • Vågar ta initiativ till förändring.
 • Är strukturerad och kan delegera uppgifter.
 • Är tillförlitlig och ansvarsfull.

Vid frågor och funderingar, kontakta  Rasmus Uhlin, Studienämndsordförande 23/24 på:
snordf@ysektionen.se 

Programrepresentanter x3 (ansvar Y, Yi, Med och TekMat)

Som programrepresentant sitter du med i de instanser som beslutar om ditt representerade programs framtid, vilket gör att du kommer ha ett stort ansvar över ditt representerade program (Y, Yi, TekMat eller MED). Tillsammans med ordförande i studienämden, SNY kommer du att sitta i de instanser som tar beslut om sektionens program och du kommer ha chansen att göra stort intryck och påverkan. Du samarbetar också med LinTek och övriga sektioners studienämnder genom LinTeks utbildningsutskott.

Programrepresentant är något för dig som:

 • Vågar ta initiativ till förändring.
 • Är strukturerad och ordningsam.
 • Är tillförlitlig och ansvarsfull.

Vid frågor eller funderingar, kontakta:

 

Guidenredaktör

Som guidenredaktör är det du som ansvarar över arbetet för Guiden. Eftersom Guiden är helt webbaserad kommer du ha ett nära samarbete tillsammans med Webbgruppen. Du kommer bl.a. arbeta med att granska informationen i Guiden så att den är aktuell gällande kurser och godkänna kommentarer så att de kan publiceras. 

Guidenredaktör är något för dig som:

 • Gillar att arbeta vid datorn.
 • Är kreativ och noggrann.
 • Har bra framförhållning.

Vid frågor och funderingar, kontakta August Ahlin, Guidenredaktör 23/24 på:
guidenredaktor@ysektionen.se 


Kandidatledamot

Som kandidatledamot ansvarar du över planeringen och genomförandet av kursutvärderingarna på kandidatnivå som sker efter varje läsperiod och det kommer vara du som har kontakt med respektive kursexaminator. Du kommer även ansvara för att välja ut och samarbeta med alla klassrepresentanter för att sedan kunna presentera och tillgodose studenternas intressen och åsikter vid kursutvärderingen.

Kandidatledamot är något för dig som:

 • Är lyhörd och kan ta del av andras åsikter.
 • Är objektiv och behandlar alla lika.
 • Har bra framförhållning.

Vid frågor och funderingar, kontakta Theodor Svensgård, Kandidatledamot 23/24 på:
snykandidat@ysektionen.se 

Masterledamot

Som masterledamot ansvarar du över planeringen och genomförandet av kursutvärderingarna på masternivå som sker efter varje läsperiod. Du kommer även ansvara för att välja ut och samarbeta med alla profilrepresentanter för att sedan kunna presentera och tillgodose studenternas intressen och åsikter vid kursutvärderingen.

Masterledamot är något för dig som:

 • Är lyhörd och kan ta del av andras åsikter.
 • Är objektiv och behandlar alla lika.
 • Har en bra framförhållning.

Vid frågor och funderingar, kontakta Adam Volmerson, Masterledamot 22/23 på:
snymaster@ysektionen.se 


Arbetsmiljöombud x2

Som arbetsmiljöombud har du huvudansvaret över sektionens fysiska och psykosociala arbetsmiljö. Inom detta ingår väldigt mycket, allt från att felanmäla trasiga möbler och dålig ventilation till att se till så att ingen student ska bli diskriminerad i undervisningen. För att möjliggöra detta har du ett nära samarbete med t.ex. studiesocialt ansvariga på LinTek, andra sektioners miljöombud och studenthälsan.

Arbetsmiljöombud är något för dig som:

 • Är lyhörd och kan ta del av andras åsikter.
 • Är objektiv och strävar efter att behandla alla lika.
 • Är social och har lätt för att prata med människor.

Vid frågor och funderingar, kontakta Malin Lundmark eller Simon Ek, Arbetsmiljöombud 23/24 på:
amo@ysektionen.se  

Internationellt ansvarig

Som internationellt ansvarig i SNY kommer du arbeta mycket med Y-sektionens utlandsdatabas. Databasen är tänkt som ett verktyg för att inspirera och hjälpa folk att studera utomlands. En del av arbetet är att fylla på databasen genom att kontakta och intervjua studenter som pluggat utomlands för att få fram vilka kurser man kunde tillgodoräkna sig, hur det fungerar med boende mm. Tidigare var denna post ordförande för Internationella utskottet (IntU) som numera inte finns. Istället har posten flyttats in i SNY. Eftersom posten är helt ny kommer du tillsammans med resterande SNY få forma postens arbete ganska fritt. Du kan exempelvis hålla inspirationsföreläsningar för studenter om utlandsstudier. 

Internationellt ansvarig är något för dig som:

 • Har en vision för postens utveckling.
 • Är driven och vill arbeta med något nytt.
 • Är social och har lätt att prata med människor.


Vid frågor och funderingar, kontakta Leah Houles, Internationellt ansvarig 23/24 på:
president@intu.ysektionen.se

Kansliet

Sexmästare

Som sexmästare är du ordförande för Y- sektionens sexmästeri, Y6. Det är sexmästarens uppgift att välja ut resterande medlemmar i utskottet, vilket kommer ske relativt omgående efter att denne väljs ut. Som sexmästare ser du sedan till att utskottets arbete går framåt och att ni arbetar mot era gemensamma mål. Det är även upp till sexmästaren att föra Y6 talan inför sektionen i diverse sammanhang, t.ex. möten med Förenade Festerier (FF) och andra sektioners festerier.

Sexmästare är något för dig som:

 • Är social och utåtriktad.
 • Är tillförlitlig och ansvarsfull.
 • Är stresstålig och kan arbeta under tuffa förhållanden.
 • Vågar fatta obekväma beslut.

Vid frågor och funderingar, kontakta Erik Abrahamsson, Sexmästare 23/24, på:
sexmastare@ysex.se 

Rollen som sexmästare är tidskrävande och kräver ett stort engagemang och ansvar då du kommer vara ytterst ansvarig för Y6:s arbete och ekonomi. 

För mer info om allt kul som Y6 gör, se www.ysex.se


Senast ändrad: 22 januari 2024 22:01 av Cornelia.
Öppnad av 1696 användare.